Risiko for metalstykker i spinatpasta

Efter fund af metalstykker tilbagekalder fødevareleverandør flere partier af pasta med spinat.