Politiets chef stopper efter et årti med terror, flygtninge og bandekrige: »Det har været en historisk turbulent periode«

Jens Henrik Højbjerg har siden 2009 været den øverste chef for det danske politi. Men til februar stopper han. Undervejs har han haft store opgaver, truffet store beslutninger og gennemført en »gennemgribende fornyelse af dansk politi«.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg stopper efter ti år på posten. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Når Jens Henrik Højbjerg om to måneder stopper som rigspolitichef, er det ikke blot en ny chef for det danske politi, der skal træde i hans sted – det er også en kaptajn, der har styret sit skib gennem storme, der siger stop.

Det fortæller Frederik Strand, museumsleder for Politimuseet.

»Det har været en historisk turbulent periode, Højbjerg har været rigspolitichef i,« siger Frederik Strand og peger på nogle af de store sager og dagsordner, politiet skulle håndtere siden Højbjerg blev rigspolitichef i 2009:

Den »kuldsejlede« politireform.

Frygten for terror og de mange bevogtningsopgaver som følge af terroranslagene mod Krudttønden og den jødiske synagoge i 2015.

Grænsebevogtningen som følge af flygtningekrisen.

De skiftende bandekrige.

»Alt det har betydet, at Rigspolitiet og politiet i Danmark har været under pres i de her år. Det er sager, som Højbjerg har skullet håndtere. Jeg tror, hans eftermæle vil blive, at han fik politireformen tilbage på skinner, og så de her historiske sager, der har haft stor betydning for politiets udvikling,« siger Frederik Strand.

Hvilken betydning får det for hans eftermæle, at der har været en del negative sager om politiet og dets arbejde på det seneste?

»Det er svært at sige, men meget af det er historisk betinget. Det er ting, der har været undervejs i flere år. Det har været et årti, hvor meget er skiftet, og det har skabt en række problematikker, som politiet blev nødt til at håndtere.«

Da verdens problemer stod ved den danske grænse

Jens Henrik Højbjerg fortalte i et stort interview med Berlingske i starten af året om nogle af de ting, han selv mener, har påvirket hans årti i spidsen for dansk politi.

Her fortalte rigspolitichefen blandt andet, at det var ham, der i 2015 traf beslutningen om at lade tusindvis af flygtninge gå ad de danske motorveje.

»Der kom hundredvis med togene. Det væltede ind. Hvad gør man så? Det var rigtig, rigtig svært,« sagde Jens Henrik Højbjerg.

Samtidig »vidste vi, at den svenske grænse var fuldstændig åben, at de var velkomne der«.

»Og så ville det være lidt mærkeligt at begynde at bruge magt mod kvinder og børn,« ræsonnerede han.

På den baggrund traf rigspolitichefen en markant og historisk beslutning. De mange mennesker blev lukket ind og i stedet for at stoppe dem, fik de lov til at passere og vandre mod Sverige.

»Min vurdering var, at vi ikke kunne tage fat i alle de her mennesker og få dem afhørt. Tusindvis skulle måske frihedsberøves. Det var simpelthen umuligt,« sagde Højbjerg til Berlingske.

Men det var jo et regelbrud? Reglerne siger, I skal stoppe dem? lød spørgsmålet fra Berlingske videre.

»Ja. Men her kunne man ikke følge reglerne. Der opstår situationer, hvor man må agere ud fra, hvad der er det rigtige. Og så må man bruge sin erfaring og sin indsigt for at løse situationen,« svarede Jens Henrik Højbjerg.

Et årti på toppen

Nyheden om, at Jens Henrik Højbjerg stopper som rigspolitichef, kom i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet torsdag eftermiddag.

I pressemeddelelsen blev der lagt vægt på, at Højbjerg har haft posten under otte forskellige justitsministre, og at han er den rigspolitichef i Europa, der i nyere tid har siddet længst på posten, hvis man fraregner Island.

»Det har været krævende år med et meget stort pres på vores politibetjente og en tid, der har været præget af et nyt kriminalitetsbillede med bandekonflikter, alvorlig terrortrussel, cyberkriminalitet og stigende økonomisk kriminalitet. Jens Henrik Højbjerg har været helt afgørende for en gennemgribende fornyelse af dansk politi,« udtalte justitsminister Nick Hækkerup (S) i pressemeddelelsen.

Højbjerg selv kaldte det »et enormt privilegium at stå i spidsen for dansk politi i så lang en periode«.

Men ifølge Frederik Strand blev grundstenen til, at Højbjerg overhovedet kunne sidde som rigspolitichef så længe, lagt, inden han tiltrådte stillingen.

»Han er nærmest opvokset i politiet. Han har haft en lang karriere på forskellige områder, og det er en kæmpe force, at han både kender det nationale og internationale politisamarbejde. Han har vidst, hvor i maskinrummet han skulle operere, fordi han har så lang og bred en erfaring med sig,« siger Strand om Højbjerg, der blandt andet har været vicepolitidirektør i det europæiske politisamarbejde Europol.