Økonomien sejler hos dansk nødhjælpsorganisation

Et underskud på ni millioner kroner har sendt Ungdommens Røde Kors ud i en større krise.

Ungdommens Røde Kors (URK) er i økonomisk krise. Nødhjælpsorganisationen mangler således ni millioner kroner i sit regnskab for i år. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Det er penge, som organisationen ellers havde planlagt skulle gå til arbejdet med at hjælpe udsatte børn og unge i Danmark og andre lande.

Beløbet svarer til omkring en fjerdedel af organisationens indtægter i 2018.

De manglende indtægter har blandt andet ført til, at organisationens direktør for nylig har forladt sin stilling.

Thomas Prehn blev ansat i april og satte med egne ord en større restrukturering af organisationen i gang for at vende et voksende underskud.

»Gennemgangen af økonomien afslørede et hidtil uafdækket økonomisk underskud af en væsentlig størrelse. Selv om vi forsøgte at gennemføre besparelser, var det ikke nok,« siger Thomas Prehn til Kristeligt Dagblad.

Han bad om hjælp hos hovedorganisationen Røde Kors, men præmisserne for støtten kunne han ikke leve med og fratrådte derfor sin stilling, der endnu ikke er genbesat.

Lene Krogh, vicegeneralsekretær i Røde Kors, bekræfter situationen.

»URK henvendte sig til os for to måneder siden og meddelte, at de ville gå ud med et stort underskud. Røde Kors har givet URK et langsigtet lån for at sikre fortsat drift og har indsat en administrativ leder,« siger hun.

Lene Krogh forklarer underskuddet med »mangelfuld økonomistyring«, der har betydet, at URK gik ind i året med en overbudgettering i forventningerne til indtægterne.

Professor Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet er ekspert i udviklingsøkonomi og har gennem en årrække forsket i nødhjælpsorganisationers arbejde.

»Det er et forbløffende stort beløb,« siger han til Kristeligt Dagblad om underskuddet.

URK har kontorer flere steder i landet og står for blandt andet klubber, lektiehjælp, mentorordninger og ferielejre.

Organisationen modtager årligt et tilskud på omkring to millioner kroner fra Røde Kors. I 2018 modtog URK desuden omkring 13 millioner kroner fra staten og 24 millioner i private midler.

/ritzau/