Nu bør anden bølge forberedes: »Danmark skal aldrig igen lukkes ned«

Er det ikke kynisk at lade samfundet køre videre, mens de sårbare grupper isoleres? Interview med de Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, som foreslår at nedsætte en kommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan man beskytter de sårbare grupper uden at lukke Danmark igen.

I marts, da Danmark lukkede ned, var der langt mellem gæsterne på Strøget og her på Højbro Plads. Hvis en anden bølge af coronavirussen kommer, skal vi undgå at lukke Danmark helt ned, mener de Radikale. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Nedlukningen af Danmark har været dyr. Og den er især gået ud over de svageste og lavtuddannede grupper i samfundet, der er blevet ramt af arbejdsløshed.

Og på længere sigt er det også de svageste, som må bære konsekvenserne at et stort hul i statskassen, fordi der ikke er er råd til den samme velfærd.

Derfor er det nu, der skal sættes ind for at undgå, at en omfattende nedlukning sker igen.

Det mener Radikale Venstre, et af regeringens støttepartier, som foreslår at nedsætte en hurtigt arbejdende kommission.

Ifølge partiet må strategien være at beskytte de sårbare grupper uden at lukke Danmark igen.

»Nedlukning øger den sociale ulighed i Danmark, og en ny plan skal sørge for, at vi slår ring om dem, der skal beskyttes, så vi ikke behøver at lukke store dele af samfundet ned for at inddæmme smitten,« siger de Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen.

I denne uge nedsatte Folketinget en ekspertgruppe med professor Jørgen Grønnegaard Christensen i spidsen til at kulegrave de seneste tre måneders håndtering af krisen.

Men det er lige så vigtigt at se frem og forberede os på en ny bølge, mener de Radikale.

»Vi kan ikke leve med at skulle lukke hele samfundet ned en gang til. Derfor bør en ny strategi basere sig på, at vi ikke bliver nødt til at tage de midler i brug igen. I stedet skal vi beskytte de sårbare grupper endnu bedre – uden at isolere dem socialt,« siger Stinus Lindgreen.

De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, mener, at Danmark skal nedsætte en kommission med det formål at undgå en ny omfattende nedlukning af Danmark. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix.

Han peger på, at nedlukningen i sig selv har ramt psykisk syge og ensomme hårdt. Ikke mindst de ældre, som enten er blevet alvorligt syge eller har været isoleret fra deres pårørende.

Et netop offentliggjort studie fra Syddansk Universitet viser, at tre ud af fire døde af coronavirussen var over 75 år. Gennemsnitsalderen for de døde er 82 år, og 82 procent af dem havde også anden alvorlig sygdom, da de blev smittet med coronavirussen. En stor del af de ældre blev smittet på plejehjem eller i forbindelse med anden form for pleje.

Det samme billede har tegnet sig i andre lande.

I forbindelse med offentliggørelsen at undersøgelsen sagde overlæge Reimar W. Thomsen, overlæge i klinisk epidemiologi, at det især er borgere, der både har fremskreden alder og flere kroniske sygdomme, de såkaldt multisyge, der rammes hårdest af den nye coronavirus.

»Det er helt i tråd med myndighedernes anbefalinger om de sårbare grupper, vi som samfund skal passe godt på. Vi kan se, at bestemte sygdomme er forbundet med højere risiko end andre,« sagde Reimar W. Thomsen.

Den nye komissionen skal ifølge de Radikale lære af best practice i hele landet og fra andre lande i forhold til at tilrettelægge hjælp, pleje og behandling af ældre og kroniske syge, så de skærmes mod corona, influenza og andre infektionssygdomme.

»I marts, da alt lukkede, vidste vi ikke ret meget. Det gør vi i dag. Vi kender sygdommen bedre og har et helt andet setup med test og smitteopsporing,« siger Stinus Lindgreen.

Men er den strategi, du lægger op til, en, hvor man isolerer dem, der er i en risikogruppe, og så kan vi andre måske leve med at være syge en gang imellem?

»Det er det samme i andre lande – at det er de grupper, der bliver hårdest ramt, som er vigtigt at beskytte. For eksempel må man løbende sørge for test af plejepersonale for at sikre, at de ikke er smittede,« siger Stinus Lindgreen.

Men det vil så tvinge de sårbare grupper til at holde sig for sig selv og ikke komme ud i det omgivende samfund – offentlig transport, kulturbegivenheder og så videre?

»Men det var jo det, der var den første strategi – at dem i risikogrupper skulle holde sig hjemme. Og det er jo ikke holdbart i længden og er ikke en måde at leve på. Derfor skal vi lære af erfaringer herhjemme og i udlandet, så de sårbare ikke bare skal isoleres derhjemme.«

Men hvis man ikke slår smitten ned i hele befolkningen med den store hammer og sørger for at holde smittetrykket så lavt som muligt, så bliver man vel nødt til at bede de svageste om at isolere sig også fremover. Det kan godt virke kynisk?

»Det er rigtigt, at når der er smitte i hele samfundet, så er man nødt til at slå den ned på den helt store facon. Men nu er vi et sted, hvor smitten ikke er så udbredt. Og hvis den popper op et sted, må vi slå den ned lokalt. Vi vil undgå at sige, at de sårbare grupper bare skal isolere sig. Det er netop ikke den kyniske vej.«

En anden ting, som nogen opfatter som kynisk, er at sammenligne de økonomiske omkostninger med antallet af syge og døde?

»Nedlukningen dengang var dyr, men også nødvendig.«

Men I siger så, at det skal vi aldrig gøre igen. I stedet skal vi passe på de svageste?

»Men vi er et andet sted nu i forhold til test og opsporing. Det skal vi lære af nu. Dermed ikke være sagt, at det ikke kan ske, at det går amok en gang til. Men vi skal gøre alt for at undgå det. Og den diskussion skal vi tage nu og ikke om tre måneder, når vi står midt i det,« siger Stinus Lindgreen.