Mette Frederiksen vil sende »inaktive« offentligt ansatte på ferie

Mens privatansatte tvinges til at tage ferie, sendes offentligt ansatte hjem med fuld løn. Men det skal der ifølge statsministeren laves om på. »Ferie og afspadsering er allerede planlagt,« siger FOA-formand.

 
Coronavirussen spreder sig i Danmark. Få overblikket her. Fold sammen
Læs mere

Grupper af lærere, pædagoger, sagsbehandlere, kontorfuldmægtige, gartnere og andre offentligt ansatte skal sendes hjem på ferie eller afspadsering.

Med forlængelsen af den offentlige nedlukning frem til 13. april varsler regeringen nye regler for de ansatte, som ikke er optaget af kritiske opgaver.

De vil gælde for dem, som af den ene eller anden grund ikke kan arbejde hjemme eller møde frem på jobbet på grund af coronarestriktionerne.

Statsminister Mette Frederiksen vil indkalde lønmodtagere og arbejdsgivere på det offentlige område og bede dem om at forhandle sig frem til en løsning, der ligner den, der gælder for de privatansatte.

Ifølge den trepartsaftale, som regeringen for nylig indgik med de ansatte på det private arbejdemarked, skal de ansatte holde ferie, afspadsere eller sendes hjem uden løn i fem dage som forudsætning for, at virksomheden kan modtage lønkompensation fra staten.

De fem dage, hvor de ansatte holder fri, får virksomheden ikke lønkompensation for. Til gengæld kan den ifølge aftalen få betalt to tredjedele af lønnen for de resterende dage, hvor ansatte sendes hjem som følge af coronakrisen.

»Mange arbejder lige nu hårdt for at få samfundet til at fungere i kommunerne, i beredskabet, i sundhedsvæsenet og andre steder. Generelt yder rigtig mange en meget stor indsats. Og mange vil skulle yde en ekstrordinær og svær indsats i den kommende tid,« sagde Mette Frederiksen på pressemødet og tilføjede, at der derudover er offentligt ansatte, som passer deres arbejde hjemmefra og dertil nogle, der med en helt ny aftale i weekenden kan overføres til at varetage kritiske opgaver andre steder end deres normale.

»For den gruppe, der så er tilbage, som er sendt hjem og ikke kan varetage deres funktion, vil det være en god idé at kigge på den aftale, der er indgået på det private arbejdsmarked i lyset af den forlængelse, vi nu har besluttet,« sagde Mette Frederiksen.

I de senere dage har der fra forskellig side været rejst kritik af den forskel, der har været på offentligt og privat ansattes vilkår under nedlukningen. Mens privatansatte risikerer at miste deres job, kun kompenseres med 75 procent og tvinges til at bruge af deres ferie- og fridage, er de offentligt ansatte over en kam sendt hjem med fuld løn.

»Når vi når på den anden side af coronakrisen, og alle skal i gang med arbejdet igen, kan mange offentligt ansatte begynde at afspadsere og holde ferie. Det er med til at gøre den offentlige service unødigt dyrere i en tid, hvor dansk økonomi skal genoprettes,« skrev Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh på Facebook.

Formand for Forhandlingsfællesskabet Mona Striib, der forhandler på de kommunalt ansattes vegne og desuden er formand for fagforbundet FOA, siger, at det er forløbet gnidningsløst indtil nu. Ferieåret er ved at være slut, hvilket betyder, at alle har tilrettelagt deres ferie.

Derfor synes hun, at kritikken fra Alex Vanopslagh og andre er »kørt helt ud ad en tangent.«

»Der er ikke nogen, der ikke ikke har en plan for, hvornår de skal afholde restferie. Det foregår stille og roligt, og folk afvikler afspadsering og ferie. Men nu kommer der forhandlinger i gang, så jeg tror, man skal tage det helt roligt,« siger hun.

I Kommunernes Landsforening går man nu i gang med at forhandle mere tvungen ferie med personaleorganisationerne, men man forventer ikke, at det bliver noget stort opgør. I dag skal de ansattes tvungne ferie varsles med fire uger og det er den regel, der i givet fald skal kunne dispenseres fra.