Mangedobling af klimaafgift møder modstand: »CO2-udledning og job vil uundgåeligt flytte ud af landet«

Det var forholdsvist nemt at blive enige om de ambitiøse klimamål. Nu skyder topøkonomer slagsmålet om midlerne i gang. Og det tegner til at blive hårdt.

ARKIVFOTO Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

De Radikale er på det nærmeste begejstrerede, klimaministeren er afventende, mens industrien er på krigsstien.

Med det største, mest gennemarbejdede og detaljerede forslag til, hvordan Danmarks energiforsyning kan blive fossilfri, og som Berlingske offentliggør i dag, skyder en række topøkonomer opgøret om midlerne i den grønne omstilling i gang.

Forslaget er udarbejdet af initiativet Small Great Nation, der er et samarbejde mellem den uafhængige tænketank Kraka og konsulentfirmaet Deloitte.

Sammen med nogle af Danmarks tungeste økonomer har Small Great Nation udarbejdet et forslag, der satser massivt på indførelsen af høje CO2-afgifter som drivkraft i den grønne omstilling.

Morten Østergaard (R), partileder

»Vi står med det mest gennemarbejdede udspil, vi til dato har set, til at bruge skattesystemet som motor i den grønne omstilling.«


Udspillet vil ifølge økonomerne på en og samme tid sikre stabil vækst, ikke koste samfundet penge og drive den grønne omstilling uden at skabe større ulighed eller skade konkurrenceevnen.

Energi- og klimaminister Dan Jørgensen (S) er dog langtfra overbevist og nøjes med at kalde CO2-afgifter for »et interessant værktøj«.

I en kort skriftlig kommentar til rapporten, som ministeriet har fået tilsendt, udtaler Dan Jørgensen:

»Vi står over for en dobbelt omstilling: Vi skal gennemføre den grønne omstilling og samtidig omstille finansieringen af velfærdssamfundet med social balance og konkurrencekraft i behold. Derfor vil regeringen se bredt på både skatter, afgifter og tilskud.«

Den radikale leder, Morten Østergaard, mener, at regeringen er alt for lang tid om at komme i gang. Han kalder forslaget om høje CO2-afgifter for den »uantastet bedste samfundsøkonomiske måde at gennemføre den grønne omstilling på«.

»Vi står her med det mest gennemarbejdede udspil, vi til dato har set, til at bruge skattesystemet som motor i den grønne omstilling. Hvis man ønsker at gennemføre reduktionen så hurtigt og effektivt som muligt, er en grøn skattereform, hvor man markant øger CO2-afgiften, den eneste rigtige vej,« siger Morten Østergaard.

Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef DI

»Dette vil uundgåeligt føre til, at dansk CO2-udledning – og arbejdspladser – flytter til udlandet, uden at klimaet får det bedre af den grund.«


Han håber, at regeringen og Folketinget allerede inden sommerferien vil træffe beslutning om, at det er vejen, som Small Great Nation-initiativet anviser, man vælger at gå.

»Det er dog mit indtryk, at regeringen synes, at diskussionen er så svær, at den må udskydes, mens jeg mener, at den er så central, at den må fremrykkes. Det er en grundlæggende politisk uenighed,« siger Morten Østergaard.

I industrien og i energisektoren er man bekymret for, at meget høje afgifter vil skubbe produktion og CO2-udledning til andre lande. Også selv om de mest energitunge virksomheder ifølge forslaget bliver kompenseret med højt fradrag og lavere afgift.

Skattepolitisk chef i Dansk Industri Jacob Bræstrup siger i en kommentar til udspillet:

»Forslaget om så stor en forøgelse af CO2-afgiften vil sende en milliardstor regning til danske virksomheder, som vil få reduceret deres muligheder for at investere – blandt andet i den grønne omstilling. Dette vil uundgåeligt føre til, at dansk CO2-udledning – og arbejdspladser – flytter til udlandet, uden at klimaet får det bedre af den grund.«

Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi

»I den virkelige verden, tror jeg, at forslaget vil være underfinansieret, fordi det nogle steder vil føre til, at produktion flytter eller lukker i Danmark.«


Den frygt er imidlertid overdrevet, mener Morten Østergaard:

»Fremtidens konkurrencekraft er grøn. De, der er i stand til at producere på klimavenlig vis, vinder. Der er ingen modsætning mellem at ville fastholde en høj eksport og at fremme en grøn omstilling,« siger Morten Østergaard.

Administrerende direktør i Dansk Energi Lars Aagaard kvitterer for forslaget som et indspark i debatten. Han mener dog, at økonomerne bag rapporten anvender det ene redskab – de stærkt forhøjede CO2-afgifter – for voldsomt.

»De anvender det ene instrument til det ekstreme. Selvfølgelig er CO2-afgift med kompenserende tiltag et af de instrumenter, vi skal bruge, men det er for økonomteoretisk at tro, at det kan anvendes så hårdt,« siger Lars Aagaard og tilføjer:

»I den virkelige verden, tror jeg, at forslaget vil være underfinansieret, fordi det nogle steder vil føre til, at produktion flytter ud af eller lukker i Danmark.«

Samtidig peger Lars Aagaard på, at der fortsat udestår et arbejde med en skattereform, der sørger for, at lukke det store milliardhul, som opstår i takt med, at staten mister indtægter fra de skatter og afgifter, der er lagt på de fossile brændsler, som nu skal udfases.

Dan Jørgensen (S), klima- og energiminister

»Vi skal fremtidssikre finansieringen af velfærdssamfundet. For i takt med, at den grønne omstilling lykkes, forsvinder indtægterne fra afgifter på sort energi og biler.«


»Man bliver nødt til at erstatte disse skatter med noget andet, og det tager udspillet ikke højde for. Så der skal altså mere til, siger Lars Aagaard.

Morten Østergaard er enig i, at der forestår en stor udfordring. Han mener dog, at dette er en anden diskussion, som man må tage på et andet tidspunkt.

Klimaminister Dan Jørgensen synes dog mere tilbøjelig til at løse det hele på en gang.

»Med den ambitiøse grønne omstilling står vi med to store økonomiske opgaver. For det første skal vi sikre midler til at realisere 70-procentsmålsætningen. For det andet skal vi fremtidssikre finansieringen af velfærdssamfundet, for i takt med, at den grønne omstilling lykkes, forsvinder indtægterne fra afgifter på sort energi og biler,« skriver han.