Kommuner vil kæmpe sig ud af snæver etårig budgetramme

Etårige budgetaftaler med regeringen skal afløses af flerårige aftaler med større frihed for kommunerne.

Kommunerne vil fremover arbejde for flerårige budgetaftaler med regeringen.

Desuden vil kommunerne arbejde for større frihed i den budgetlov, som regulerer kommunernes økonomi, og som nu skal evalueres.

Det står klart, efter at et forslag fra byrådet i Helsingør torsdag eftermiddag er blevet vedtaget på det kommunalpolitiske topmøde i Aalborg.

»Det kan give en budgetsikkerhed, der gør, at kommunerne kan planlægge mere langsigtet,« siger Jacob Bundsgaard (S), formand for Kommunernes Landsforening (KL).

Et byrådsflertal i Helsingør Kommune har foreslået, at kommunerne fremover skal arbejde for mere langsigtede budgetaftaler med regeringen.

Aftalerne handler om, hvor mange penge kommunerne må bruge på eksempelvis veje og pædagoger.

Som det er nu, laves aftalerne for ét år ad gangen.

Men det er alt for kort en tidshorisont, lyder det fra forslagsstillerne i Helsingør Kommune.

»Vi arbejder med et længere sigte end ét år, og derfor foreslår vi flerårige budgetaftaler,« siger viceborgmester Henrik Møller (S).

Han forestiller sig, at aftalerne kan gælde for to eller fire år.

Men flerårige aftaler er ikke i sig selv nogen lykke, hvis det ikke også følges op af flere midler til kommunerne, lyder det fra KL-formanden.

»Det kræver, at rammerne er til stede. Ellers er der ikke meget grin ved at smøre elendigheden ud over flere år. Det der skal til, er et løft,« siger Jacob Bundsgaard.

Det løft skal komme fra det andet ben i forslaget fra Helsingør: At kommunerne automatisk kompenseres, når der kommer flere udgiftskrævende børn og ældre.

Som reglerne er nu, er det ikke givet, at kommunerne får ekstra penge, selv om der eksempelvis kommer 87.000 flere ældre over 80 år og 50.000 flere børn mellem nul og fem år de næste syv år.

Det tredje ben i forslaget er, at kommunerne skal kunne investere ud over den aftalte ramme uden at blive straffet af regeringen.

Det skal gælde for investeringer i klimatilpasninger og beskæftigelsesområdet.

Men tør KL-formanden tro på, at landspolitikerne er klar til at slække på kontrollen med kommunerne?

»Jeg håber da, at landspolitikerne er optaget af at give kommunerne gode rammer, så vi kan levere velfærd til danskerne. Så skal der selvfølgelig være styr på økonomien, også på den lange bane. Det er et fælles ansvar,« siger Jacob Bundsgaard.

/ritzau/