Københavns succes beskyldes for at være »statistisk bedrag«: »Det er et problem«

Halvdelen af dansk eksport kommer fra hovedstaden, ligesom en tredjedel af Danmarks BNP produceres der. Det er de officielle tal fra Danmarks Statistik, men de er ikke korrekte, mener foreningen Balance Danmark, som ønsker nye udregninger.

ARKIVFOTO Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Statistikkerne taler ikke deres helt så klare sprog, når det gælder fordelingen af Danmarks goder.

Det mener Kim Ruberg, som er formand i Balance Danmark.

I en kronik i Jyllands-Posten under overskriften »Københavns succes er statistisk bedrag« kritiserer han de beregningsmetoder, som Danmarks Statistik bruger til at beskrive, hvilke landsdele der står for den største del af dansk eksport. Beregningerne favoriserer hovedstaden, er argumentet.

Fejlagtige beregningsmetoder

Et af de problemer, som foreningen påpeger, er, hvordan virksomheders hovedsæde i statistikkerne bliver definerende for, hvor værdierne skabes geografisk.

BNPet knyttes til den administrative del af virksomhederne i stedet for produktionsdelen. Det mener Balance Danmark er problematisk.

»Hvis vi tager en stor virksomhed som Velux. De har de hovedsæde i Hørsholm, men størstedelen af deres produktion er i Midtjylland. Er det så retvisende at male et billede af, at alt værdi skabes i København?« påpeger Kim Ruberg.

Det samme gælder de maritime selskaber:

»Al deres indtægt tilskrives hovedstaden, selv om de færreste skibe nogensinde har været i nærheden af København. Derfor bør vi opgøre denne sektor i sin helt egen søjle, hvor geografien helt tages ud af billedet,« forklarer formanden.

Politiske konsekvenser

Når beregningerne tegner et forkert billede af værdierne og værdiskabelsen i Danmark, har det også konsekvenser for den politik, som føres.

»Statistikkerne skal bruges til at finde ud af, hvordan gør vi os selv rigere. De bruges til at træffe politiske beslutninger om alt fra, hvordan vi skal udbygge vores vejnet, til hvor vores universiteter skal ligge,« forklarer formanden for Balance Danmark.

»Det er jo et problem, når vi igen og igen satser på at udbygge vejnettet omkring København. Selv om en stor del af virksomhedernes egentlige eksport køres ned i gennem Jylland,« siger Kim Ruberg.

Han foreslår derfor, at BNPet udregnes efter, hvor virksomhedens medarbejdere er placeret, hvilket vil give et mere retvisende billede.

Danmarks Statistik oplyser, at man senere vil komme med et svar på kritikken.