»Jeg kan ikke lade være med at grine af den påstand. Hvorfor skulle vi have noget imod at blive kontrolleret?«

Tirsdag indleder Danmarks Lærerforening sin årlige kongres. Det bliver blandt andet med en bredside fra formanden mod de nationale test.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, vil af med de nationale test i folkeskolen så hurtigt som muligt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvis der er nogen, der jubler over, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil afskaffe de nationale test for de mindre elever og »gentænke« brug af test for de øvrige, så er det lærernes formand, Anders Bondo Christensen.

Tirsdag indleder lærerne sin årlige kongres i København, og det bliver blandt andet med en bredside mod testene.

Det lyder, som om jeres modstand mod testene hele tiden sker med forskellige begrundelser: At de ikke virker, at de skader trivslen og skaber et kontrolregime. Opfinder I argumenter, fordi I bare grundlæggende er imod?

»Vi vælger ikke argumenter efter, hvad der passer. Men der er stort set ingen lærere, der siger, at de kan bruge de nationale test som et redskab. Og vi har hele tiden sagt, at der er nogle elever, der bliver voldsomt klemt af det her. Og vi siger også, at de er med til at indsnævre fagligheden, så den retter sig mod det, der bliver testet – »teaching to the test«. Det har vi fremført hele vejen igennem.«

Men hvis det er med til at højne elevernes faglighed?

»Vi ved fra international forskning – og den er der masser af – at niveauet stiger de første år, og så flader det ud, fordi effekten af, at man er blevet god til at udføre testene, klinger af. Derefter har testene ikke nogen virkning.«

Har altid brugt test

Men anerkender du ikke, at lærerne med testene kan spotte svage eller meget dygtige elever? Det må da være et nyttigt redskab?

»Men det er jo ikke et spørgsmål om for og imod test. Lærerne har altid brugt test. I 2004, da diskussionen begyndte, blev der lavet en undersøgelse, som viste, at 98 procent af alle lærere i indskolingen brugte læsetest og test i matematik. Forskellen er, at det var nogle test, vi kunne bruge til noget – såkaldte diagnostiske test. De kunne identificere elevernes konkrete udfordringer.«

Det, som forskere siger, er, at ensartede test kan være med til at sætte fingeren på de ømme punkter i skolen, blandt andet at den generelt ikke er god til at bryde negativ social arv?

»Jeg ved godt, at statistikere synes, at det her er helt fantastisk. Problemet er, at vi bliver enormt koncentreret omkring en lille del af skolens opgave, som bliver afdækket i de her test. Vi får indsnævret fagligheden, og testene får en alt for voldsom betydning.«

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening

»Målet må være, at eleverne bliver så gode som muligt, og der er testene direkte kontraproduktive.«


Nogle har den mistanke, at lærerne bare ikke bryder sig om nationale test, fordi deres arbejde på den måde bliver kontrolleret. Er der noget om det?

»Vi bliver kontrolleret hver eneste dag. Eleverne kontrollerer os, og vi skal stå til regnskab på forældremøder. Jeg kan ikke lade være med at grine af den påstand. Hvorfor skulle vi have noget imod at blive kontrolleret? Det har ingenting på sig.«

»Elever er voldsomt pressede«

Den tidligere undervisningsminister iværksatte en evaluering af de nationale test, som ventes færdig til januar. Hvorfor ikke afvente resultaterne af den, før man beslutter sig for eventuelt at afskaffe testene?

»De her ting er jo afdækket grundigt, så for min skyld kunne man sagtens træffe en politisk beslutning i dag. Om der går en måned fra eller til, betyder måske ikke noget, men nu må politikerne handle på det. Og vi vil gerne være med til at finde alternativer.«

Og hvordan ser de ud?

»Skoleledere og politikere lokalt og centralt har et legitimt behov for at vide, hvordan det går i folkeskolen. Så lad os finde et system, hvor vi får beskrevet det uden de negative konsekvenser, et nationalt testsystem har.«

Hvis testene kan bruges af andre end lærerne, er det vel også en gevinst?

»Målet må være, at eleverne bliver så gode som muligt, og der er testene direkte kontraproduktive.«

Men mener du alvorligt, at det går ud over trivslen og skaber præstationskultur at gennemføre nationale test frem for andre?

»Men det er jo ikke noget, jeg mener. Det er helt konkrete tilbagemeldinger, vi får fra forældre og lærere: Nogle elever er voldsomt pressede i den situation.«