»Jeg blander mig ikke i det sundhedsfaglige, beklager«

Skattelettelser er skyld i, at Rigshospitalet lukker fem sengepladser til kvinder, der lige har født, mener Socialdemokratiet. Der var kun en belægning på 44 procent, forsvarer Riget sig med.

(Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix 2017) Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

»Skal nyfødte sendes hjem efter fire timer?«

Sådan hedder det i en skarp annonce fra Socialdemokratiet på sociale medier. Annoncen er ledsaget af et billede af en nyfødt, der kigger bekymret ud på brugerne, samt en tekst, hvor partiet skriver:

»Liberal Alliance praler af, at regeringen har givet skattelettelser for 20 milliarder kroner. Nu kommer det frem, at førstegangsfødende skal sendes hjem fire timer efter fødslen på Rigshospitalet. Vi vælger velfærd før skattelettelser.«

Benny Engelbrecht, finansordfører for S, hvad i alverden er sammenhængen mellem skattelettelser og lukningen af fem pladser på barselsafsnittet af Rigshospitalets patienthotel?

»Hvis man har en politik, hvor man vil øge den offentlige vækst med 0,3 procent om året, mens den demografiske udviking tilsiger, at man skal løfte den med et højere gennemsnit – cirka 0,65 – så er det et spørgsmål om prioritering. Over årene vil man udsulte sundhedsvæsenet.«

Annoncen handler om prioriteringer her og nu, og væksten i de offentlige udgifter har i år været på cirka en procent trods skattelettelser?

»Man kan ikke regne på den måde, for det skyldes kun, at man i 2017 har brugt færre penge end forventet, så bliver udgangspunktet fra 2017 til 2018 et andet. Den offentlige sektor bliver tilført færre midler, og så bliver regioner og kommuner nødt til at træffe dispositioner som denne.«

Men år for år er der tilført flere penge til sundhedsvæsenet. Siden 2000 har der været en realvækst på cirka 50 miliarder kroner ifølge Finansministeriet ...

»Men samlet set færre penge end den demografiske udvikling siden 2015 tilsiger.«

Men sundhedsvæsenet er det område, der er vokset mest?

»Jo, jo men hør nu. Det er meget enkelt: De 0,3 procent er at tilføre færre penge, end hvad befolkningen udvikler sig med. Det må jeg være insisterende på. Der bliver markant flere borgere over 70 år, og så stiger trykket på sundshedsvæsenet og ældrepleje. Derfor bliver man tvunget til at træffe dispositioner, som man kunne have været foruden.«

Hvis vi ikke, som du gør, taler fremtid, hvor Socialdemokratiet gerne vil give flere penge, men nutid, som den beslutning på Riget er truffet ud fra, så ...

»Men det er derfor, vi siger: Det handler om at prioritere. Den nuværende regering har valgt at give skattelettelser, og så er den ikke længere. Man kan ikke både give lettelser i skatten og bruge pengene på den offentlige sektor. Det må regeringen stå ved.«

Benny Engelbrecht (S), finansordfører

»Ni måneder efter en strømafbrydelse har man et stort babyboom, og der kan være et særligt behov for høj kapacitet.«


Sygehusene har år for år fået tilført flere penge, der er ansat flere læger og sygeplejersker, og produktiviteten stiger på trods af skattelettelser ...

»Så lad mig citere en fremtrædende borgerlig politker (Lars Løkke, red.): »Der er en forskel på at give mindre mere og mere mere.« Når man bruger mindre mere og bruger resten på skattelelser, så kan man ikke give mere mere.«

Nu forklarer klinikchefen, chefjordemoderen og oversygeplejersken, at grunden til, at man lukker de fem sengepladser på patienthotellets barselsafsnit, er, at der kun er en belægning på 44 procent. Nogle dage står alle fem pladser tomme. De barslende vil hellere hjem, og i stedet sender Riget nu flere jordemødre ud i hjemmene?

»Jeg blander mig ikke i det sundshedsfaglige, kun i den overordnede økonomi. Beklager.«

Men jeres annonce knytter sig jo direkte til lukningen af de fem pladser på Patienthotellet med skattelettelser og den overordnede økonomi?

»Jo, jo, og i sidste ende skal regionen træffe de beslutninger, der er nødvendige, og så finder regionen den måde, som er mest skånsom af alle, men det ændrer ikke ved, at der skal skæres. Jeg skal ikke kloge mig på den faglige vurdering.«

Det vil sige, at det faktisk kunne være en god idé at lukke barselsafsnittet?

»Det er jo vanskeligt at sige, hvornår folk har tænkt sig at føde, og hvornår fødslerne er komplicerede. Ni måneder efter en strømafbrydelse har man et stort babyboom, og der kan være et særligt behov for høj kapacitet.«

Det handler altså ikke om fødeafdelingen?

»Det vil jo typisk hænge sammen. Men jeg er ikke fagperson og har ikke selv børn, så der må du snakke med nogen, der ved mere, end jeg gør.«

Det er en socialdemokrat, Sophie Hæstorp Andersen, der står i spidsen for Region Hovedstaden, så skyder du ikke på dine egne?

»Hun har jo ikke mulighed for at udskrive skat. Det er regeringen, der aftaler økonomien med regionerne, så det er finansministeren, der bestemmer.«

Region Hovedstaden kunne have brugt pengene anderledes, hvis I foretrækker det?

»Ja, hun kunne have skåret på noget andet ubehageligt, men det skal jeg ikke blande mig i. Jeg forholder mig kun til det overordnede.«