Fra hver fjerde i Brøndby til hver tyvende i Herlev: Så mange unge har psykiske problemer i din kommune

15,2 pct. af de unge i hovedstadsområdet har psykiske vanskeligheder, viser den nye Sundhedsprofil. Men tallet svinger meget fra kommune til kommune.

5,2 pct. af de unge i hovedstadsområdet har psykiske vanskeligheder, viser den nye Sundhedsprofil. Tallet svinger meget fra kommune til kommune. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sophia Juliane Lydolph

Når de unge forlader skolen, har sundhedsplejersken en samtale med dem, hvor hun kan registrere en »bemærkning« til den unges psykiske helbred, hvis han eller hun har psykiske vanskeligheder og/eller lidelser, såsom adfærdsvanskeligheder, stress, diagnosticeret psykisk sygdom, psykisk sårbarhed, depressive tanker, angst eller at den unge ikke kan overkomme sit liv.

Det fremgår af en sundhedsprofil, som Region Hovedstaden netop har udsendt.

Der er en forhøjet forekomst af unge med psykiske vanskeligheder blandt piger, der er over 16 år ved udskolingsundersøgelsen, og hvis forældre har en erhvervsfaglig uddannelse eller en kort eller mellemlang videregående uddannelse, eller hvis ene forælder ikke er i erhverv og blandt unge, der kun bor hos den ene forælder.

Andelen af unge, der har en bemærkning om psykiske vanskeligheder, svinger mellem 5,7 pct. i Herlev Kommune og 27,3 pct. i Brøndby Kommune.