Forurenet affald dumpes på dansk havbund uden kendskab til skade

Kommuner får lov at dumpe millioner tons forurenet havneslam i havet. Det møder kritik, skriver Politiken.