Flere anmeldes for vold og seksualforbrydelser

En ny analyse fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var flere anmeldelser af vold og seksualforbrydelser og færre anmeldelser af tyveri. På Sjælland oplever kommunerne færre indbrud, og i Sønderjylland og på Fyn er der flere anmeldte indbrud end tidligere.

I 2018 var der flere tilfælde af simpel vold og seksualforbrydelser som voldtægt og blufærdighedskrænkelse end i 2017. Til gengæld er antallet af indbrud næsten uændret, og særligt antallet af anmeldelser om tyveri er faldet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

I Danmark er det samlede antal af anmeldte forbrydelser faldende, og 2018 var ingen undtagelse.

Men det til trods er antallet af anmeldelser om vold og seksualforbrydelser stigende. Til gengæld er antallet af indbrud næsten uændret, og antallet af tyverier er markant faldende. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.

I kategorien vold er der særligt fra 2017 til 2018 tale om en stigning i antallet af anmeldelser af »simpel vold« og »trusler«. I 2017 var der 10.247 tilfælde af anmeldt simpel vold, hvorimod der i 2018 var 11.024 tilfælde. Det er det højeste antal tilfælde de seneste ti år.

Også det anmeldte antal voldtægter og blufærdighedskrænkelser er steget i 2018. Her var der omtrent 400 flere anmeldelser af voldtægt og blufærdighedskrænkelser – 7.256 anmeldelser – end der var i 2017, hvor antallet for hele Danmark var 6.869.

Færre indbrud på Sjælland

Antallet af straffelovsanmeldelser har i en årrække været faldende i Danmark, og faldet kan særligt tilskrives et fald i anmeldte ejendomsforbrydelser som indbrud og tyveri. Antallet af indbrud er dog næsten uændret fra 2017 til 2018, hvor der blev anmeldt 54.868 indbrud til politiet, hvilket kun er 54 færre end året forinden.

Hele 88 procent af de anmeldte forbrydelser i 2018 drejede sig om ejendomsforbrydelser, og selv om antallet af indbrud er næsten uændret, skyldes det generelle fald særligt tilfælde af lomme- og tasketyverier, som er faldet fra 42.045 anmeldelser i 2017 til 31.568 i 2018, hvilket er et fald på 25 procent.

Til trods for et næsten uændret antal anmeldelser om indbrud er der tale om store kommunale forskelle. Ifølge Danmarks Statistik oplevede 41 ud af Danmarks i alt 98 kommuner en stigning i anmeldelser af indbrud. Halvdelen heraf steg med mere end 20 procent i forhold til 2017.

I 57 af de danske kommuner faldt antallet af anmeldelser om indbrud, og her oplevede næsten hver femte kommune et fald på mere end 20 procent i forhold til 2017.

Det er særligt Fyn og Sønder- og Midtjylland, der har oplevet en stigning af indbrud. Hvorimod kommuner i Nordsjælland og på Sjælland har oplevet et fald i antallet af anmeldelser om indbrud. Halsnæs og Helsingør har oplevet det største fald med en nedgang på henholdsvis 36 og 33 procent i antallet af anmeldte indbrud.

Hvis man ser bort fra Læsø og Fanø, der har ganske få indbrud, men alligevel har oplevet en stigning og dermed tilegnet sig den største procentvise stigning, er det Stevns og Tønder, der ligger i spidsen i antallet af anmeldte indbrud med stigninger på henholdsvis 66 og 61 procent.