Elever ser henrettelsesvideo: Nu opfordrer kommuner forældre til at tale med deres børn

SSP i Helsingør vil have forældre til at tale med deres børn om drabsvideoen fra Marokko samt adfærd på nettet. Og i Aalborg forsøger man at forebygge deling af videoen blandt elever. Der er nemlig stor sandsynlighed for, at de støder på den eller får den tilsendt fra andre unge.

»Vi har ikke sendt det her ud til børnene, vi har kun sendt det til forældrene, for det er forældrene, der skal guide og vejlede deres børn til at lykkes i deres liv – også i forhold til opførsel på de sociale medier,« siger Mikkel Müller, SSP-leder i Helsingør Kommune. Fold sammen
Læs mere
Foto: JALAL MORCHIDI

Danske skoleelever deler og ser henrettelsesvideoen fra Marokko, der viser drabene på en dansk og en norsk studerende. Det har nu nået et omfang, som vækker bekymring i flere danske kommuner.

Senest har SSP i Helsingør Kommune har gennem skoler henvendt sig til forældrene til kommunens børn.

De er blevet opfordret til at tale med deres børn om videoen, som både dansk og norsk politi har forsøgt at fjerne fra nettet, men tilsyneladende uden held.

I Aalborg Kommune har man forsøgt at forebygge yderligere spredning af drabsvideoen blandt unge i kommunen. På Vejgård Østre Skole i Aalborg har ledelsen samlet de ældste elever for at tale med dem om videoen. Det skrev DR Nordjylland i går.

Nu har man også i Helsingør forholdt sig til videoen.

Her har SSP nu kontaktet kommunens forældre med en opfordring til at drøfte videoen med deres børn.

»Det er noget, som vi har fulgt over et stykke tid. Allerede da denne her ulykkelige sag opstod i Marokko, var vi bekendt med, at der var nogle, som delte drabsvideoerne med hinanden på de sociale medier,« siger Mikkel Müller, SSP-leder i Helsingør Kommune.

Ifølge Mikkel Müller er der to grunde til, at SSP har valgt at henvende sig til kommunens forældre.

Jesper Dammeyer

»Hvis man i forvejen er mentalt sund og rask, vil der typisk ikke være en stærk reaktion. Men sårbare børn kan få meget voldsomme reaktioner på det, f.eks. mareridt eller angst.«


Den første er, at de er bekymret for, hvilke konsekvenser det kan have for børn og unge, hvis de ser videoen, da »det kan være en rigtig ubehagelig oplevelse«.

Deling af den omstridte video kan tilmed også have juridiske konsekvenser – helt på linje med de 1.000 sigtede unge i Umbrella-sagen.

Selv om der ikke er tale om hævnporno, er det lige så strafbart at dele som hævnporno.

Ligesom i Umbrella-sagen er der tale om et brud på straffelovens § 264 d. Det skyldes, at der er tale om deling af billedmateriale, som udstiller andres private forhold uden samtykke.

»Den anden del handler om, at vi gerne vil have forældre til aktivt at forholde sig kritisk til, hvad deres børn ser, og hvordan de agerer på de sociale medier. Som voksne bliver vi nødt til at hjælpe de unge mennesker med at forstå, hvordan man skal opføre sig – også på internettet,« siger Mikkel Müller.

»Det skal helst ikke blive normalt, at vi ser på andres ulykke på den her måde. Så det skal vi selvfølgelig gøre vores for at forebygge,« siger Mikkel Müller.

Videoen kan påvirke børn voldsomt

Jesper Dammeyer, lektor i psykologi på Københavns Universitet, fortæller, at det for de flestes vedkommende ikke vil have vidtrækkende konsekvenser, men for børn, der i forvejen er sårbare, er det anderledes:

»Hvis man i forvejen er mentalt sund og rask, vil der typisk ikke være en stærk reaktion. Men sårbare børn kan få meget voldsomme reaktioner på det, f.eks. mareridt eller angst,« siger Jesper Dammeyer.

Derfor mener han, at »det er grundlæggende fornuftigt,« at SSP i Helsingør henvender sig til forældre til børn i kommunen.

»Man bør forberede børn på, at de kan støde på den slags videoer. Forældrenes reaktion på barnets eventuelle symptomer er meget vigtige. Hvis man ikke reagerer hensigtsmæssigt på det, kan man risikere at forstærke dem,« siger han.

Han understreger, at det er vigtigt, at man som forælder tager det alvorligt og forholder sig til, at barnet har haft en meget ubehagelig oplevelse.