Danmarks Statistik nedskriver igen forventningerne til antallet af ikkevestlige indvandrere i 2060

For andet år i træk ændrer Danmarks Statistik forventningerne til antallet af ikkevestlige indvandrere i 2060. Der bliver færre, end man forventede i 2019 og i 2018. Det skyldes blandt andet øget udvandring, lyder det fra Danmarks Statistik.

Antallet af ikkevestlige indvandrere i Danmark falder, og det gør det ifølge Danmarks Statistik, fordi der er en stigende udvandring og mindre indvandring. Billedet er fra Mjølnerparken i København. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

I 2018 fremskrev Danmarks Statistik befolkningsudviklingen og mere specifikt forventningen til, hvor mange ikkevestlige indvandrere og efterkommere af ikkevestlige indvandrere, der vil være i Danmark i 2060. Dengang nåede de matematiske modeller frem til, at der i 2060 ville være 867.258 personer med ikkevestlig baggrund.

I 2019 blev tallet kraftigt nedjusteret til 761.813, og i de netop offentliggjorte tal er forventningen, at der i 2060 vil være 730.176. Altså endnu et fald.

»Tallet er faldet, fordi der er en stigende udvandring og mindre indvandring for præcis de her grupper,« forklarer Lisbeth Harbo, som er specialkonsulent for befolkning i Danmarks Statistik.

»Det betyder, at fremskrivningen af antallet af indvandrere og efterkommere af ikkevestlig baggrund bliver nedjusteret på lang sigt,« siger hun.

Danmarks Statistiks fremskrivninger er baseret på fire års baggrundsdata, som bliver plottet ind i en kompliceret matematisk model, men selv om modellen er kompliceret, er der fire simple faktorer, som har betydning for fremskrivningen af antallet af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund.

De fire faktorer er indvandring, udvandring, fødselstal og dødstal.

»Og de fire parametre afspejler, hvordan udviklingen har være de seneste fire år. Så grunden til, at vi nedjusterer, er, at vi har en lavere fertilitet, at der er forandringer i indvandring, og der er øget udvandring,« siger Lisbeth Harbo

»Især i 2019 er antallet af udvandringer for den her gruppe steget,« siger Lisbeth Harbo og giver en delvis forklaring.

»Kommunerne lavede en oprydning i cpr-registrene i 2019, så der er nogle udvandringer, som er blevet forsinket registreret, men størstedelen skulle have været udvandret inden for de seneste tre år, så for os er det ikke noget problem i forhold til fremskrivningen,« siger hun.

Samtidig er antallet af flygtninge faldet.

»Vi bruger Udlændingestyrelsens estimater for flygtninge, og de estimerer jo kun 600 flygtninge her i både 2020 og 2021. For nogle år siden, da vi havde store flygtningestrømme, var estimaterne på op mod 17.000, så det er jo en markant mindsket forventning til, hvor mange der kommer,« siger Lisbeth Harbo.

Men dertil kommer den indvandring, som ikke er flygtningeindvandring. Det kan være indvandring til arbejde eller uddannelse, og det kan være familiesamføring.

»De ikkevestlige er en stor blandet pulje,« forklarer specialkonsulenten, som gætter på, at coronakrisen kan medføre ændringer i antallet af ind- og udvandringer.

»En ting er forventningerne til flygtningestrømme og en eventuel efterfølgende familiesamføring, men antallet af de ikkevestlige indvandrere, der kommer for at arbejde, bliver måske præget af, at firmaer for tiden ikke ansætter og også fyrer medarbejdere,« siger Lisbeth Harbo.

»Det er muligt, at vi vil se en større udvandring og/eller lavere indvandring. Men det er så først næste år,« siger hun.