Danmarks læreruddannelser svarer på kritik: Udviklingen er vendt. Flere dygtige gymnasieelever vil være lærere

Ifølge Small Great Nation falder kvaliteten af de danske lærere, men bedømt på de lærerstuderendes gymnasiekarakterer ser den udvikling ud til at være vendt, mener ledere af læreruddannelserne.

På Campus Carlsberg i København er der 2.000 lærerstuderende. Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Pas nu på. Sådan tænkte Camilla Wang, som er næstformand for Danske Professionshøjskoler, der står for uddannelsen af danske lærere, da hun så forsiden på Berlingske 16. oktober. »Kvaliteten af danske lærere er faldende,« stod der på baggrund af Small Great Nations analyse af den danske lærerstand.

Og sådan var det uomtvisteligt engang, men ifølge læreruddannelserne er udviklingen allerede ved at blive vendt.

»Læreruddannelsen bliver hele tiden lavet om, og det tager både lang tid og er vanskeligt at måle, hvilken effekt de seneste forandringer har medført,« siger Camilla Wang.

Small Great Nation er et projekt, hvor tænketanken Kraka i samarbejde med Deloitte har sat sig for at teste velfærdsstatens holdbarhed.

Ifølge Small Great Nations gennemgang af den danske lærerstand vælger færre dygtige gymnasieelever læreruddannelsen end tidligere, danske lærere klarer sig dårligere end lærere i vores nabolande i OECDs test af voksnes færdigheder, og så er 18 procent af dem, der underviser i danske skoler, slet ikke lærere.

Det går den forkerte vej, konkluderer Small Great Nation.

Talmaterialet slutter i 2012

Og det viser talmaterialet i analysen da også, men talmaterialet slutter i 2012, og netop det år blev læreruddannelsen lavet om.

Blandt andet blev der indført et optagelseskrav, så man skal have minimum syv i gennemsnit for at blive optaget på læreruddannelsen på kvote et, mens der blev indført personlige samtaler under optagelsesproceduren på kvote to.

Det har indtil videre betydet, at andelen af lærerstuderende, der havde et gennemsnit på ni eller derover fra gymnasiet er steget fra 7,9 pct. i 2012 til 14,6 pct. i 2018 ifølge tal fra Forsknings- og Undervisningsministeriet.

Det er ikke direkte sammenligneligt med Small Great Nations målestok. I deres analyse ser de på, hvor mange af de hhv. dygtigste 5.000 og dygtigste 10.000 elever i en gymnasieårgang, der gennemførte en læreruddannelse. Small Great Nation fokuserer på uddannede lærere, Danske Professionshøjskoler ser på lærerstuderende.

»Og sådan er det. Siden læreruddannelsen blev lavet om i 2012, er der blot uddannet tre årgange, og de udgør jo en forsvindende lille del af det samlede antal lærere,« siger Camilla Wang, men hun mener klart, at alt tyder på, at udviklingen er vendt.

Flere dygtige gymnasieelever søger nu ind på læreruddannelserne.

Blot to årgange evalueret

Dekan på Københavns Professionshøjskole, Jakob Harder, forstår sådan set godt, at Small Great Nation, som er sat i verden for at teste velfærdsstatens langtidsholdbarhed, har brug for datasæt over lange årrækker uden databrud, og at deres talmateriale derfor går til 2012.

»Men netop i 2012 er der et databrud, fordi det her bliver lavet om. Når jeg advarer om, at man konkluderer for hårdt på Small Great Nations analyse, vil jeg ikke selv kunne beskyldes for at konkludere for hårdt, men alt tyder på, at den udvikling, som Small Great Nation advarer imod, faktisk er vendt,« siger Jakob Harder.

Når han siger, at det »tyder på«, at udviklingen er vendt, skyldes det, at der blot er uddannet tre årgange, siden læreruddannelsen blev lavet om i 2012, og der er foretaget en statslig evaluering på de første to årgange.

»Den viste en række gode ting og så nogle dårlige. Blandt de gode er netop, at vi har fået styrket fagligheden med optagelseskravene,« siger han.

»Så vi er nået et stykke vej, men det er noget, vi skal blive ved med at arbejde med. Jeg synes ikke, man skal bruge Small Great Nations analyse som en anledning til slå alarm over en udvikling, der ser ud til at være vendt. I stedet skal man måske bruge den til at fastholde fokus,« siger han.

»Vi skal nemlig passe på ikke at falde tilbage. I hovedstadsområdet uddanner vi lige nu færre lærere, end der går på pension. Vi står altså over for lærermangel, men vi skal for alt i verden ikke slække på adgangskravene igen, for så kan vi ende i samme kedelige udvikling fra før 2012,« siger han.

Fleksibel uddannelse for undervisere

Camilla Wang påpeger, at ændringerne af læreruddannelsen i 2012 faktisk også adresserer et andet af de problemer, som Small Great Nations analyse påpeger, nemlig at 18 pct. af underviserne i danske skoler ikke er uddannede lærere.

»Vi har siden 2012 gjort uddannelsen mere fleksibel, så der for eksempel er tilbud om, at man kan få et job på en skole i en kommune og så samtidig tage en læreruddannelse. Det betyder, at vi sørger for få uddannet de ikkeuddannede undervisere, som i øvrigt ikke behøver at flytte for at studere og stadig kan opretholde en god løn,« siger Camilla Wang.

»Og det her er ikke for at sige, at alt er perfekt, men det værste, man kan gøre ved en uddannelse, er konstant at lave den om. Det tager ikke lang tid at beslutte, men det tager lang tid at implementere, og det tager lang tid at måle effekterne,« siger Camilla Wang.