Ambulancer kørte med udrykning til ikke-akutte patienter

Ambulancereddere blev beordret til at køre ulovlig udrykningskørsel nytårsnat, mener lektor.

I en periode på lidt over fem timer nytårsnat, kørte ambulancer i Region Hovedstaden med udrykning til alle kørsler. I knap halvdelen af tilfældene berettigede patientens tilstand ikke til blå blink og horn. Arkivfoto) Jørgen Jessen/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

København. 42 gange nytårsnat kørte ambulancer i Region Hovedstaden ud til en borger med udrykning, selv om personens helbredstilstand ikke krævede det.

Det viser aktindsigter og interne dokumenter fra Region Hovedstaden.

Regionens AMK-vagtcentral, der tager imod 112-opkald og disponerer ambulancerne, beordrede kl. 01.11 første januar sine ambulancereddere til at køre både til og fra alle patienter med fuld udrykning på grund af travlhed.

Beslutningen blev fastholdt indtil kl. 06.20.

Men det er ulovligt, mener Henning Fuglsang Sørensen, lektor ved juridisk institut på Syddansk Universitet.

Han har set materialet fra Region Hovedstaden, ligesom han er blevet forelagt et svar fra Transportministeriet om sagen.

- Som jeg forstår loven og svaret fra Transportministeriet, så er det ulovligt. Man må kun køre med udrykning, når det skønnes nødvendigt i den konkrete sag.

- Hvis patientens tilstand ikke tilsiger det, giver det ikke mening at køre udrykningskørsel. Medmindre man har en hastende kørsel liggende, der venter på en ledig ambulance.

- Jeg er grundlæggende uenig i overlægens udlægning af, hvad man må efter udrykningsbekendtgørelsen, siger Henning Fuglsang Sørensen, der selv er brandmand og derfor kender reglerne for udrykningskørsel indgående.

Henvisningen til overlægen kommer fra en mail rundsendt til ambulanceredderne i regionen fra en overlæge og enhedschef for ambulanceområdet.

Her skriver enhedschefen blandt andet:

- Normalt sker beslutning om udrykningskørsel på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte patient eller den konkrete opgave.

- I helt særlige tilfælde og beredskabsmæssige situationer, hvor det sundhedsfaglige behandlingsbehov overstiger ambulancekapaciteten, kan der træffes beslutning om at køre med udrykning med det formål at tilgodese borgere med akut behov for hjælp, skriver hun.

Men man kan aldrig se bort fra at vurdere den konkrete sag, ligesom beslutningen skal være proportional med patientens tilstand, lyder det fra Transportministeriet.

Region Hovedstaden har oplyst, at nytårsnat ikke var mere travlt end normalt. Men man havde ikke så mange reddere på vagt, som man ønskede.

Der er strenge regler for, hvornår der må køres udrykningskørsel. Man udsætter nemlig andre for fare, hvis man for eksempel kører markant over hastighedsgrænsen, kører over for rødt lys eller imod kørselsretningen.

Fra klokken 01.11 til 06.20 køres der i alt 95 ambulancekørsler med fuld udrykning.

Det var altså knap halvdelen af kørslerne, 42, der blev afviklet i strid med, hvad sundhedspersonalet på AMK-vagtcentralen vurderede var krævet.

Det har ikke været muligt at få en ansvarlig fra Region Hovedstaden til at stille op til interview. I en mail skriver regionen:

- Akutberedskabet har ikke tidligere oplevet, at det har været nødvendigt at opgradere alle akutte kørsler til A-kørsel.

- Nytårsdøgnet var således en helt særlig beredskabsmæssig situation, da det sundhedsfaglige behandlingsbehov oversteg ambulancekapaciteten. Det skyldes, at ambulanceleverandørerne ikke kunne levere det ønskede antal ekstra ambulancer til nytårsdøgnet.

Overtræder man færdselsloven i forbindelse med en uberettiget udrykning, kan chaufføren straffes for sine overtrædelser.

/ritzau/