Danmark åbner

Menneskerettighedernes vagthund om coronaindgreb: Man gik faktisk for langt

Da covid-19 ramte Danmark, fik hele befolkningen et førstehåndsindtryk af, hvad menneskerettigheder betyder i praksis. Pludselig var det ikke længere en selvfølge, at vi kunne forsamles, bevæge os frit eller selv bestemme, hvem vi ville besøge. Det har skærpet den fælles opmærksomhed på emner som tvang og begrænsninger i vores personlige frihed. Det skriver Louise Holck, direktør i Institut for Menneskerettigheder, i sit essay i serien »Danmark åbner. Men til hvad?«