Hvor skal skiven sidde?

Louise Bekker købte en helt ny Toyota Aygo i sommer og skriver: »P-skiven har forhandleren placeret i øverste højre hjørne.

P-skiven skal anbringes højre og nederst. Foto: Morten Juhl Fold sammen
Læs mere
På alle andre biler er skiven sat nederst i højre hjørne - mit spørgsmål er derfor, om det er ulovligt at have P-skiven i øverste højre hjørne?

Svar: Reglerne lyder: »En parkeringsskive, der ikke er fastmonteret, skal anbringes umiddelbart inden for forruden eller en af fordørenes ruder. Ved parkering langs fortovskant kan ruden på en fordør dog kun benyttes, hvis den vender mod fortovet.«

Her er der altså ikke nogen særlig regel om, hvor skiven skal anbringes.

Men en fastmonteret parkeringsskive skal være anbragt nederst til højre på forruden. »Til højre« defineres således: »At P-skiven skal være anbragt til højre for den tænkte midterlinie i ruden.«

Jeg synes, at du skal bede værkføreren hos Toyota om, at P-skiven anbringes lovligt.

Brug af havariblink

Hans Holtman noterer, at enhver moderne bil er udstyret med havariblink. Men hvad er reglerne for brug af blinket?

»Dagligt ser man biler dobbelt-parkeret ud for bageren, pizzaforretningen osv. Hvis der ikke er parkeringsplads, sætter mange gang i havariblinket - og går ind for at handle.«

Svar: Alle motordrevne køretøjer (med flere end to hjul) samt påhængskøretøjer, der på grund af færdselsuheld, motorfejl eller lignende er standset på et sted eller på en måde, så der opstår fare eller ulempe for færdslen, skal afmærkes med en advarselstrekant. Køretøjet kan under samme betingelser afmærkes med havariblink, men det fritager ikke for brug af advarselstrekant (efter de regler, der gælder).

Føreren af et køretøj med havariblink skal ved uventet kødannelse eller anden fare på motorveje benytte havariblink og kan på veje uden for tættere bebygget område benytte havariblink for advare bagvedkørende. Anden anvendelse af havariblink er forbudt!

Det er altså ikke tilladt at benytte havariblink, bare fordi man er inde og hente en pizza.

Hvor må man stille en havareret bil?I.T. skriver: »Forleden så jeg en havareret bil (det ene forhjul var ved at falde af), og der stod en trekant bag bilen, som stod ind over en malet cykelsti. Havde det ikke været mere korrekt, hvis bilisten havde stillet den helt ude på kørebanen?

Svar: Når man frivilligt parkerer en bil, har man mulighed for at tage stilling til, om parkeringen er lovlig, forsvarlig og hensigtsmæssig, og man kan flytte på bilen.

Sådan er det ikke, når der er tale om havari. Når bilen pludselig bryder sammen eller bare ikke vil køre længere, er opgaven er henstille den, så den holder mindst mulig til fare eller ulempe set ud fra en helhedsvurdering.

Det kan altså meget vel være det mest hensigtsmæssige ud fra en samlet vurdering, at bilen anbringes delvis på cykelstien, hvis denne ikke er for befærdet. I det tilfælde skal man opstille advarselstrekant og aktivere havariblinket.