Hvor hurtigt må man køre på en rasteplads eller motorvejstankstation?

Michael Grue skriver: »Når man fra en motorvej drejer ind på en rasteplads, hører motorvejen jo ikke op, og der er ikke angivet nogen maksimal hastighed. - Så i princippet gælder vel samme hastighed som på motorvejen, nemlig 110 eller 130 km/t.?«

Svar: Den generelle hastighedsbegrænsning på motorvej er jo 130 km/t,, så man kunne tro, at det på motorvejenes parkeringspladser og tankstationer var tilladt at køre med denne fart, da der ikke er opsat andre tavler.

Men sådan er det ikke. Den generelle fartgrænse er en maksimalhastighed, som i denne sammenhæng er ligegyldig.

Den rigtige hastighedsgrænse findes i færdselslovens § 41, som foreskriver, at »et køretøjs hastighed til enhver tid skal være afpasset efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Den kørende skal herved tage vej-, vejr- og sigtforholdene, køretøjets tilstand og belæsning samt færdselsforholdene i øvrigt i betragtning. Hastigheden må aldrig blive større, end føreren bevarer fuldt herredømme over køretøjet. Der skal kunne standses på den strækning af kørebanen foran køretøjet, som føreren har udsyn over, og foran enhver hindring, der kan påregnes. Ved nedblænding fra fjernlys til nærlys skal hastigheden før nedblændingen tilpasses de nye sigtforhold.«

Og reglerne fortsætter: »En passende lav hastighed skal holdes i tættere bebygget område, når sigtbarheden er nedsat på grund af lys- eller vejrforholdene, ved vejkryds og i vejsving, foran fodgængerfelt, foran bakketop eller på andre steder, hvor oversigten er begrænset, ved risiko for blænding, ved møde med andet køretøj på smal vej, i vådt, glat eller fedtet føre, hvor køretøjet nærmer sig bus, der holder for at optage eller afsætte passagerer, hvor køretøjet nærmer sig børn på eller ved vejen, hvor køretøjet nærmer sig heste eller kreaturer på vejen, hvor der foretages arbejde på vejen.«

Når man læser færdselslovens § 41, er det ligegyldigt, om motorvejen formelt ikke er ophørt, når man kører ind på en parkeringsplads eller tank, for den rette hastighed er bestemt af forholdene på den anden side af forruden.