Ny Alliance gør op med sundhedssystemet

Med et sundhedsudspil vil Ny Alliance satse mere på forebyggelse. I det hele taget skal fagkundskaben bestemme, hvilke sygdomme der skal behandles gratis eller skal omfattes af ventetidsgaranti.

Ny Alliance kommer nu med et udspil, der gennemgribende vil ændre dele af sundhedssystemet. Her er det de tre partistiftere Naser Khader, Anders Samuelsen og Gitte Seeberg. Arkiv Fold sammen
Læs mere

Ny Alliance lægger nu an til et regulært opgør med det danske sundhedssystem i sin nuværende form.

Partiet, der blev stiftet før sommerferien af de radikale Naser Khader og Anders Samuelsen samt den konservative Gitte Seeberg, vil vende op og ned på, hvad man kalder den »mærkværdige mekanik«, der gør, at det eksempelvis koster kassen at få lavet tænder eller adoptere, men ikke en krone at få ordnet en brækket arm eller for de fleste at blive kunstigt befrugtet.

Sådan lyder et centralt punkt i et netop færdiggjort sundhedsudspil fra Ny Alliance, der nu skal til debat og videreudvikling blandt partiets medlemmer.

Derudover skal ventetidsgarantien målrettes de områder, hvor lægerne mener, den er mest nødvendig, og ikke hvor det passer bedst ind i politikernes dagsorden.

»Når man fokuserer på de sygdomme, der er meget opmærksomhed omkring, så sker der jo en ressourceforskydning, der kan være farlig. Det nytter ikke noget, at man mister fagligheden i vurderingen, og det i stedet er politikernes dagsorden og overskrifterne i aviserne, der bestemmer,« siger partiets medstifter Anders Samuelsen,

Galt afmarcheret
Formand for Lægeforeningen, Jens Winther Jensen, byder en diskussion af både ventetidsgarantien og i den forbindelse frit-valgs-princippet velkommen:

»Vi har jo kritiseret den måde, systemet er skruet sammen på. Man har fra oktober ret til at søge over i det private, hvis ventetiden overskrider en måned, men det er jo kun en garanti for de behandlinger, der udføres i det private, og det er ikke altid de mest livstruende sygdomme, det drejer sig om. Der ville vi gerne have, at man i stedet prioriterede ud fra en sundhedsfaglig synsvinkel,« siger Jens Winther Jensen.

Til gengæld mener Venstres sundhedsordfører, Birgitte Josefsen, at både Ny Alliance og Lægeforeningen er galt afmarcheret.

»For det første har vi ingen ventetidsgaranti for andet end livstruende sygdomme som kræft, og når vi taler om det udvidede frie sygehusvalg, så skal vi huske på, at vi kun bruger en procent af vores sundhedsudgifter i privat regi,« siger Birgitte Josefsen.

Til gengæld er der over en bred kam forståelse for Ny Alliances ønske om at se på, hvilke ydelser der skal være gratis, og hvilke der skal betales for.

Så sandt som det er sagt, lyder det fra de andre partier. Men det er en diskussion, man har haft i årevis, uden at man har kunnet finde en løsning. Det vil eksempelvis koste et større milliardbeløb bare at gøre tandbehandling­en gratis. »Vi er selvfølgelig åbne over for at høre, hvad eksperterne siger, men når det handler om gratisprincipperne, så har vi et system, vi er nødt til at tage udgangspunkt i,« siger de Konservatives sundhedsordfører, Helle Sjelle.

Regeringen har i øjeblikket nedsat et udvalg, der skal se på netop denne problematik, men uanset hvad, lader Anders Samuelsen sig ikke slå ud, og han mener, at der inden for sundhedsvæsenets rammer er mange penge at hente. »Vi mener, at en massiv satsning på forebyggelse i det lange løb er et besparelsestiltag, fordi man vil få behov for langt færre behandlinger. Kan vi samtidig få sundhedsvæsenet til at fungere bedre, så vi ikke behøver at betale i dyre domme for at inddrage private hospitaler, så er det også et sted, hvor der er mange midler at hente,« siger Anders Samuelsen.

Ny Alliance vil desuden have hospitalerne til i højere grad at give lægerne mulighed for at benytte hospitalets faciliteter til en sideløbende privat praksis.