Flere anmelder sort arbejde

Vi anmelder i stor stil hinanden for sort arbejde samt ulovlligt salg af øl og sodavand. Skattemyndighederne har travlt.

Danskerne er i fuld gang med at ændre holdning til sort arbejde og socialt bedrageri, skriver Politiken. Overalt i landet kan skattemyndighederne fortælle om en konstant strøm af anmeldelser fra borgere om alt fra sort arbejde til ulovligt salg af øl, sodavand og hælervarer.

For få år siden tøvede skattemyndighederne med at basere skattekontrollen på den slags anmeldelser og stikkeri, men sådan er det ikke længere.

»Vi får så mange af disse anmeldelser, at de er blevet en fast del af skattekontrollen«, siger Lisbet Hedelund, afdelingschef i Skattecenter København, til Politiken.

Avisen har bedt Skat om at sætte tal på fænomenet borgeranmeldelser i de store skattecentre:

I Århus behandlede skattemyndighederne omkring 400 sager sidste år, og i år er antallet af anmeldelser ind til videre nået op omkring 160 af slagsen. I København ligger antallet af borgeranmeldelser nogenlunde stabilt højt - et sted mellem 600 og 700 sager om året.

Når danskerne i stigende grad anmelder hinanden til skattevæsenet er det dybest set et sundhedstegn i en tid med højkonjunktur, mener skatteeksperten, professor Ole Bjørn:

»Hvis naboen er på overførselsindkomst og derudover laver sort arbejde, så er det en akkumulation af skattesnyd og socialbedrageri: så siger folk: det vil vi fandeme ikke finde os i. Mens det at folk et par uger laver lidt i deres fritid gør ikke så meget«, siger professor Ole Bjørn, skatteekspert og konsulent i revisions og rådgivningskoncernen KPMG, til Politiken.

Derimod mener Ole Thyssen, professor i filosofi på Handelshøjskolen i København, at snarere er det hævngerrighed end sund moral, der ligger bag stikkeriet:

»De her tal tror jeg ikke så meget er et udtryk for en højere moral, de er snarere udtryk for mindre loyalitet over for hinanden - hævngerrighed. Man siger: det er sgu for galt, det er urimeligt. Det er en slags: Det skal de ikke komme godt af sted med«, siger.

Kilde: Politiken