Groft sagt

Ned ad bakke

De Konservative er unægtelig i vælten for øjeblikket. Med en stor rastløs bevægelse har partiet sat sig på hele den politiske debat med en række udspil, der ikke synes specielt samordnede. Men hvad gør det, når bare man kommer i avisen. Efter partiets sidste store skattetriumf, trækker miljøminister Connie Hede­gaard nu det hele tilbage og har meddelt befolkningen, at partiet nu agter »at stoppe den politiske gaveregn«. Connie-pigen har fået den storslåede inspiration, at det samfundet nu trænger til er prioritering, og i den forbindelse har hun et eksempel, som må være selvudtænkt. Hun kan garantere folket, at der ikke kommer gratis mad i skolerne. Herudover holder hun kortene tæt til kroppen. Hvis de da ellers eksisterer. Bendt Betjent ham-selv slog et smukt slag i bolledejen, da han oprømt truede regionerne med nedlæggelse, hvis de ikke snart får styr på hospitalerne.

Vicestatsministeren, der helt har glemt, at han netop har medvirket til at nedlægge amterne for i stedet at oprette regionerne, er tilsyneladende ikke en mand af stort tålmod. Måske er det derfor partiets politiske ordfører, Pia Christmas-Møller, som senest har brilleret med et par aldeles u-konservative indspil, nu forklarer, at hun udelukkende gjorde det for at skærme af mod en personlig kritik af Bendt Betjent. »Jeg har bidraget til at sætte fokus på politik i stedet for personer. Der var forud for landsrådet lagt op til at være meget fokus på Bendts lederskab – og skat.«

Groft sagt fornemmer, at Pia Christmas-Møller er stærkt tilfreds med sin afsporingsstrategi, og vi tvivler ikke på, at den vil slå igennem på partiets vælgertilslutning. Dog i nedadgående retning. Det var næppe meningen. Men en form for bevægelse er det da. Egon Balsby

Ud med dem!

Her, et halvt år før de næste overenskomster på det kommunale og statslige område skal afsluttes, forudser begavede forskere på området, at en storkonflikt næppe kan undgås. Disse imponerende fremtidsvisioner vil Groft sagt dog ikke beskæftige sig med ubetids, så i stedet retter vi blikket mod symptomerne på de stadigt mere ulykkelige vilkår i den offentlige sektor. Denne gang handler det om pædagogerne, om hvem Vejle Amts Folkeblad kan meddele, at de i stedet for at passe børn bruger tiden på at mobbe hinanden.

Den statistiske underbyggelse er signifikant. I 2004 måtte således 71 pædagoger ufrivilligt forlade deres arbejde på grund af mobning fra kollegahold. To år senere var tallet steget til katastrofale 227 pædagoger, som måtte give op over for omverdenens iboende ondskab. Til gengæld er antallet af afskedigelsessager faldet fra 1.542 til 1.289 på årsbasis. Groft sagt hævder ikke, at der måske kunne være en sammenhæng mellem de to talstørrelser, men lader os yderligere forskrække over den grumme udvikling i sektoren. »Børnene efterligner de voksnes adfærd. Hvis de oplever, at pædagogerne har det dårligt med hinanden, overfører de den negative adfærd til samværet med andre børn, og dermed øges risikoen for mobning børnene imellem,« siger lektor i småbørnspædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet, Stig Brostrøm. Det lyder helt validt. Derfor er der måske en god grund til at få alle de mobbede pædagoger ud af institutionerne, så freden kan genoprettes – og børnene kan få gode, gedigne rollemodeller.Egon Balsby

God kamp!

Danmarks Radio har sat alle sejl til for at sammentromme så mange demonstranter som muligt i anledning af Folketingets åbning. Allerede fra i går morges kørte opfordringerne på alle kanaler til at møde frem for at få standset den borgerlige regerings nedskæringer. F.eks. på P1 morgen, som bragte et længere indslag om de hektiske forberedelser. Skulder ved skulder vil de stå på Christiansborgs Slotsplads, og der skal nok komme mindst lige så mange som sidste år, meddelte DRs aktivist. Mindst 100.000. For nok er nok, lød det i æteren. Studerende, malerlærlinge, 3F, sygeplejersker og politibetjente. Alle vil stå sammen med de ansatte på Danmarks Radio om at få stækket Folketingets svinske flertal. Der bliver malet skilte og produceret bannere, fremgik det af et besøg på Københavns Universitet, og en talsmand for landets elever opfordrede børnene til at besætte skolerne. Og skulle der skulle opstå usikkerhed om fremgangsmåden, kan de bare ringe til en af medarbejderne i DR, som ved, hvordan man besætter en hel statsinstitution.Lars Hedegaard