Groft sagt

Logik for sygeplejersker

De stuerene veninder fotograferet sammen. Foto: Linda Henriksen Fold sammen
Læs mere
Vi ved alle, at grunden til dansk sundhedsvæsens elendige niveau er mangel på arbejdskraft. De uhørt hårde arbejdsvilkår på netop danske hospitaler tvinger sygeplejersker, læger og plejepersonale ud i depressioner, som nødvendiggør import af udenlandsk arbejdskraft. En ny undersøgelse, foretaget af de danske hospitalers ejer, Danske Regioner, afdækker imidlertid, at 60 pct. af de danske sygeplejersker foretrækker en reduceret arbejdsuge med gennemsnitlig 30,3 arbejdstimer. Hvis sygeplejerskerne strammede sig en smule op og påtog sig yderligere 2,43 timers ekstra arbejde om ugen, ville den danske sygeplejerskemangel være en saga blott. Dansk Sygeplejeråd anerkender undersøgelsens validitet, men næstformanden, Dorte Steenberger, lader sig ikke slå ud ved første mellemgulvstræffer: »Vi er et kvindefag, og kvinder på andre dele af arbejdsmarkedet arbejder også mere på deltid end deres mandlige kolleger. Dertil kommer, at mange sygeplejersker arbejder om aftenen og natten, og det slider«. Groft sagt anerkender gerne argumentet. Det grovere køn, altså mændene, har naturligvis bedre forudsætninger for at arbejde både heltids – og døgnet rundt. Vi undrer os dog over én ting: Hvorfor forholder undersøgelsen sig ikke til det forhold, at sygeplejersker en masse arbejder via vikarbureauer, hvilket giver både lavere arbejdstid og højere løn? En udvikling som Danske Regioner er magtesløs over for. Men som er en indlysende forklaring på manglen på sygeplejersker i Danmark.

Egon BalsbyStorm P.-maskinerne

Mens det bare er udtryk for dårlig tænkning og simpel uvidenhed at gøre den såkaldte 68-generation til en særlig privilegeret røverbande, så når Grethe Birkerod fra Christiansfeld nærmere en sandhed, da hun i går skrev i Jyllands-Posten: »Da jeg er årgang 1937, har jeg fulgt 68-generationen på nærmeste hold. Der er én ting, man med sikkerhed kan bebrejde mange i den generation: de har i den grad formået at gøre mindst to generationer berøringsangste over for atomkraften«. Birkerods ord stimulerer håbet om, at der stadig er mennesker, der kan se fremad på en nøgtern måde. En enkelt atomreaktor – én – producerer mere energi end Danmarks samlede bestand af naturødelæggende vindmøller. Men den herskende naturvidenskabelige analfabetisme betyder, at a-kraften, også i form af fussionsenergi, opfattes som noget meget hemmelighedsfuldt og frygtelig farligt, mens disse Storm P.-agtige maskinerier, som kæmpe-vindmøllerne ret beset er, betragtes som værende i pagt med naturen, skønt det omvendte er tilfældet.

Claes Kastholm Hansen

Kammertonen i DR

Danmarks Radio udvider nu sin i forvejen omfangsrige og udgiftstunge aktivitet til også at indbefatte censur af universitetsspecialer. Som omtalt i Politiken fik en sociologistuderende ved Københavns Universitet først sit speciale godkendt til aflevering for derpå at få besked om, at det ikke længere var godt nok. I mellemtiden havde nemlig selveste DR klaget over specialet, der handler om DRs Symfoniorkester. Den studerende havde helt hørbart ikke fundet kammertonen og fik derfor at vide i en mail fra en såkaldt hærchef, undskyld »divisionschef« i DR, at hun ikke havde udvist tilstrækkelig »respekt« for de mennesker, der »har påtaget sig et ansvar for at drive DR som virksomhed«. Groft sagt kan kun være enig. Hvor må det være et tungt ansvar at arbejde i DR, når der er så meget at se til – nu også opsyn med universitetsspecialer. Hvad bliver mon det næste?

Mikael JalvingOpvarmningen

De to hystader – som vor skarptskuende kollega Egon Balsby har døbt dem – Helle Thorning og Pia Kjærsgaard er nu kommet så langt ud i deres rablende vanvid, at de har ladet sig fotografere sammen. Tilmed i landets pæneste avis, efter at de har siddet og lagt råd op mod den økonomiske ansvarlighed, idet Pia åbenbart agter at holde sit valgløfte om fem milliarder til de dårligst stillede i den offentlige sektor. Og sandelig om hun ikke har fået Socialdemokraterne til at hoppe på denne rent kommunistiske politik. Hvis der havde været mindste ansvarlighed tilbage i de danske folkepopulister, var de naturligvis smuttet fra deres løfter, ligesom V og K nu er i fuld gang med, efter de har fundet ud af, at økonomien er blevet voldsomt ophedet. Denne opvarmning er sket inden for ganske få uger, og derfor havde de ingen chancer for at opdage det inden valget. Thorning og Kjærsgaard skal dog også have ros. Gennem flere måneder har alle ansvarlige kræfter talt for en åbning af dansk politik hen over midten, men hidtil er det blevet ved snakken. Nu gør de to hysteriske damer noget ved det. Lad så være, at åbningen sker på den forkerte måde. Det er dog en begyndelse.Lars Hedegaard