Byggenoter

.000 på Byggeri 2004

Over 30.000 fagfolk gæstede Byggeri 2004, der netop har fundet sted i Fredericia Hallerne.

Foruden mange spændende produktnyheder blev der også tid til at debattere de mest "hotte" emner i byggebranchen

- bl.a. øget IT-anvendelse, offentligt-privat partnerskab og tættere samarbejde mellem byggeriets parter.- Det

er en fornøjelse af arrangere en messe, som nyder så stor opbakning hele vejen rundt. Udstillernes store forarbejde med

standene blev belønnet af en overvældende interesse fra de besøgende, og vi glæder os allerede til Byggeri

2006, siger direktør Palle Thomsen fra Trælasthandlerunionen-TUN, der sammen med Danske Fagmesser A/S står bag Byggeri

2004. ras

Undgå dårligt malerarbejde

Nu er det blevet lettere at sikre sig imod dårligt malerarbejde.

Et nyt samarbejde betyder nemlig, at de 1460 malervirksomheder, der er dækket af Danske Malermestres garantiordning, fremover

kan findes på Danmarks største portal for virksomhedssøgninger - krak.dk, med information om, at de er medlem.

Og informationen er sikker, da den kommer direkte fra Danske Malermestres medlemsdatabase.Danske Malermestre og Krak.dk har

indgået aftalen, der betyder, at man fremover kan se, om malermesteren indgår i den for forbrugeren vigtige garantiordning,

blot man slår dem op på krak.dk. Og det gør cirka 1,8 mio. danskere hver måned.- Vores garantiordning

er en uvildig instans, man kan henvende sig til, hvis der skulle være tvivl om kvalitet eller pris for malerarbejdet. Man betaler

500 kr. i klagegebyr, men de penge får man tilbage, såfremt der er hold i klagen. Alle omkostninger derudover afholdes

af garantiordningen, der dækker mere end 1.450 malervirksomheder over hele landet, oplyser Danske Malermestres direktør

Ole Draborg. ras

Efteruddannelse har det sløjt

Institut for Konjunktur-Analyse har i sin nyeste analyse endnu en

gang placeret bygge- og anlægsbranchen som den mindst attraktive på efteruddannelsesmarkedet. En placering, som ikke overrasker

Dansk Byggeris formand i Københavns Amt.- Vi er en branche af små og mellemstore virksomheder. Hvis et lille firma på

to mand vil have den ene på kursus, så halverer det jo firmaet. Der har de store det betydeligt lettere, siger Henrik

Dyssell. ras

Kommuner vil have træhuse

Seks nordiske kommuner har taget initiativ til byggeri af hele bydele og bykvarterer

med træhuse. Byerne er Karleby i Finland, Vejle og Skagen i Danmark, Trondheim i Norge, Växjö i Sverige og Egilsstadir

i Island. De seks kommuner har indgået en samarbejdsaftale om at fremme moderne byudvikling med træhuse og udveksle erfaringer.Kommunerne

og deres bygherrer ønsker, at træbyggeri og anvendelsen af træ indtager en mere central og fremtrædende plads

i byudviklingen. Byerne satser på, at træet i øget omfang skal ind i byggeriet af villaer og fleretageshuse, erhvervsbyggeri,

kommunale institutioner som børnehaver, skoler, syge- og plejeboliger, anlægsbyggerier som broer, støjskærme

og parkeringshuse.Disse typer af byggerier skal indpasses i urbane miljøer. Projektet ledes af en bestyrelse bestående

af kommunernes politikere og de embedsmænd, der er nært tilknyttet byudviklingen samt bygherrerne. Formand for styret

i Nordiske træbyer er Kommunaldirektør Magnus H. Westerberg, Trondheim kommune. ras