Byggenoter

Læs mere
Fold sammen

Dansk Byggeri sætter grænser

Nyt initiativ fra Dansk Byggeri skal modvirke fejl og mangler i byggeriet, øge

produktiviteten og mindske risikoen for konflikt mellem byggeriets parter.- Det er vores erfaring fra en række undersøgelser,

at det netop er i grænsefladerne mellem fagene, at der opstår fejl, mangler og tidsspild, fordi der ikke er opstillet

tilstrækkeligt klare krav og beskrivelser i projektmaterialerne.- Det kan samtidig skabe konflikter mellem håndværkerne

eller i forhold til rådgiverne og bygherren, forklarer direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.Men det skal

et nyt projekt fra Dansk Byggeri rette op på. En række af Dansk Byggeris sektioner vil således kortlægge,

afklare og tydeliggøre tolerancer, indfalds- og udfaldskrav - kort sagt faggrænserne mellem de forskellige fag, der arbejder

i byggeriet.Det er den faglige bredde i Dansk Byggeris medlemskreds, der har gjort projektet muligt. Hele ni sektioner samarbejder

om projektet, der i første omgang gælder om-råderne maler, murer, tømrer, snedker, gulv, spær, træelementer,

vinduer, facade-komplementering, betonelementer samt øvrige beton.ras

Kun ét sæt konstruktionsnormer

Alle

danske bygninger hviler på et fundament af 11 konstruktionsnormer.Byggeriets parter har længe kunnet vælge

mellem flere parallelle normsæt, men fra 1. april 2004 er der ikke længere noget at rafle om.Efter denne dato er

det obligatorisk at bruge de nyeste udgaver af normerne.- Der har været en lang overgangsperiode. De nye normer bygger

på mere avancerede beregninger og giver et bedre grundlag for at fastsætte sikkerhedsniveauet i byggeriet, siger afdelingschef

Preben Aagaard Nielsen, Dansk Standard til Licitationen.Han forventer, at det er den sidste store revision af rent danske normer, fordi

man allerede i de kommende år går over til fælleseuropæiske konstruktionsnormer. ras

Renoverings-området

vokser

Mens beskæftigelsen inden for nybyggeri er stadigt faldende, stiger den på markedet for renovering og vedligeholdelse.

Med 40 pct. af markedet er renovering og vedligeholdelse nu det største delmarked i bygge- og anlægssektoren. Samlet

er der knap 2,5 mio. bygninger i Danmark. Bygninger som skal vedligeholdes.- Renoverings- og vedligeholdelsesaktiviteten er

et kæmpe marked i bygge- og anlægssektoren, og det vokser år for år i takt med den stigende bygningsmasse.

Samtidig er vejnettet blevet stadig større og mere forgrenet, og det skal også vedligeholdes. Så søger man

et marked i kontinuerlig vækst, er det her, man skal kigge, fortæller chefkonsulent Henrik Stig Sørensen.Ifølge

Henrik Stig Sørensen er der også flere og flere, der er opmærksomme på dette marked. Det fremgår af

beskæftigelsesstatistikken.Siden 1970 er beskæftigelsen ved nybyggeri faldet fra 84.000 til 36.000 personer, mens

beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse har holdt sig relativt konstant til svagt stigende leje på 39.000-45.000

personer.- I Dansk Byggeri forudser vi i år en stigning i beskæftigelsen på 500 personer, så den når

op på i gennemsnit 43.000 medarbejdere på området. Det samlede marked for renovering og vedligeholdelse er derfor

nu det største delmarked i bygge-og anlægssektoren, og siden 1998 har omsætningen ligget over 60 mia. kroner og

udgjort 40 pct. af det samlede marked, fortæller Henrik Stig Sørensen. ras