Dronningen tog imod

Audiens. Majestæten tog netop hjemvendt fra skiferie imod hæderværdige danskere på Christiansborg mandag morgen.

Kontorchefer i Naturstyrelsen, Thomas Bruun Jessen og Camilla Brask Lentz, takkede for ridderkorset. De var i selskab med Camillas onkel, orlogsprovst Ejgil Olesen, der er Holmens provst. Han takkede for ridderkorset af 1. grad, som han var meget glad for, men han var mest stolt af sin niece. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Luthcke

Følgende takkede for udnævnelsen til Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen: Kolonnechef i Beredskabsstyrelsen Niels Bonde Jensen, Haderslev. Kommandørkaptajn Bjørn Martin Röst, Rungsted Kyst. Oberst i flyvevåbnet Karsten Fledelius Jensen, Dybvad. Orlogsprovst for Holmens Østerbro Provsti Ejgil Bank Olesen, København K. Sagkyndigt medlem af Sø- og Handelsretten, administrerende direktør Thorkild Juul Jensen, Allerød. Økonomidirektør i Rigspolitiet Jens Nikolaj Veje, Lejre.

Følgende takkede for udnævnelsen til Ridder af Dannebrogordenen: Afdelingschef i Rigspolitiet Peter Nyborg Rasmussen, Værløse. Dommer ved Retten i Næstved Bo Rasmussen, Nykøbing F. Enhedschef i Fødevarestyrelsen Kim Hastrup, Valby. Fhv. chefkonsulent i Beskæftigelsesministeriet Johannes Hasse Kristian Mortensen, København K. Fhv. koncernchef i Solar A/S Flemming Henze Tomdrup, Hørsholm. Formand for Kræftens Bekæmpelse, professor, dr.med. Frede Olesen, Højbjerg. Fødevarechef i Fødevarestyrelsen Lisbeth Seedorff Borup, Them. IT-direktør i Rigspolitiet Michael Steen Hansen, Frederiksberg C. Kontorchef i NaturErhvervstyrelsen Pernille Kirsten Balslev-Erichsen, Virum. Kontorchef i Naturstyrelsen Camilla Brask Lentz, Hellerup. Kontorchef i Naturstyrelsen Thomas Bruun Jessen, Gentofte.

Følgende takkede for Den kongelige belønningsmedalje med krone: Indkøbs- og produktchef i PAGUNETTE A/S Leif Ove Hansen, Slagelse.

Følgende takkede for Den kongelige belønningsmedalje: Buschauffør i Arriva Danmark A/S Carsten Schou Jørgensen, Roskilde. Erhvervsrådgiver i Sydbank A/S Jytte Dahlgaard Nielsen, Viuf. Fhv. murer i Ths. Jørgensen & Søn A/S Arnold Frugaard, Haslev. Fhv. salgsassistent i STARK Tømmergården Vorbeck Benny Jensen, Randers NØ. Fuldmægtig i Den Jyske Sparekasse Karin Lauritzen, Løgumkloster. Kundebetjener i Tjenestemændenes Forsikring Lene Elisabeth Carlsson, Virum. Lønningsbogholder i CP Kelco ApS Lillian With, Køge. Rejserådgiver i Stena Line Denmark A/S Annelise Jensen, Frederikshavn.

Følgende takkede for Fortjenstmedaljen i Sølv: Anæstesisygeplejerske på Aalborg Universitetshospital Inger Margrethe Madsen, Aalborg SV. Bioanalytiker på Bispebjerg Hospital Eva Brødsgaard, Vedbæk. Bioanalytiker på Glostrup Hospital Helle Vibeke Skjøth, Hvidovre. Bioanalytiker på Køge Sygehus Anna-Grethe Rolsted, Køge. Brugerkonsulent i Hjælpeordningen, Aarhus Kommune Alice Carlsen, Tranbjerg J. Ernæringsassistent i Koncernservice Køkken - Slagelse Birthe Nielsen, Fuglebjerg. Flyverspecialist i flyvevåbnet Henrik Munk Jensen, Eskilstrup. Forsorgsassistent på Pension Avedøre Else Thorning, Herlev. Fuldmægtig i SKAT Indsats Lena Madsen, Bogense. Laboratoriefuldmægtig på Statens Serum Institut Birgitte Yvonne Kristiansen, København S. Labroant på DTU Veterinærinstituttet Leif Boldt Eiersted, Frederiksberg C. Lærer på Munkebo Skole Finn Mailand Pedersen, Odense. Materielassistent ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Jørgen Kromann Andersen, Næstved. Overkonstabel af 1. grad i hæren Jens Børge Nielsen, Næstved. Overlærer på Herningvej Skole Preben Christoffersen, Sulsted. Overlærer på Skolen på Duevej Kirsten Dangkel, Gentofte. Overlærer på Søndermarkskolen Irene Nordam, Virum. Plejer i Daghus Viborg Distriktspsykiatri Grethe Evers Jensen, Rødkærsbro. Pædagog/pædagogisk konsulent i KABS Ingelis Langgaard Frantsen, Holbæk. Pædagog på Lillebæltskolen i Middelfart Lise Axelsen, Middelfart. Seniorsergent i søværnet Jens Carsten Skovgaard Jacobsen, Korsør. Skolesekretær på Læsø Skole Else Marie Pedersen, Læsø. Social- og sundhedsassistent på Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse Mayet Elisabeth Brynildsen, Aalborg SØ. Social- og sundhedsassistent på Vejle Sygehus Mona Holm Sørensen, Vejle Øst. Social- og sundhedshjælper i Kløver/Bjert Hjemmeplejegruppe Karin Lykke Steffensen, Kolding. Specialist i Randers Kommune Birthe Rasmussen, Langå. Sygehjælper på Plejecenter Snorrebakken Anette Mogensen, Nexø. Sygeplejerske på Nykøbing Falster Sygehus Marianne Koch Barylak, Nykøbing F. Sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus Birgit Løvlund Johansen, Ribe. Sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus Lilli Thude, Esbjerg V. Sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus Vibeke Bach Sørensen, Esbjeg. Teknisk designer i Viborg Kommune Karna Friis Toft, Viborg. Økonomimedarbejder i Hvidovre Kommune Birgit Sørensen, Greve.

Følgende takkede for udnævnelse: Oberstløjtnant i flyvevåbnet Klaus Holtum Qvist, Dyssegård, Oberst i flyvevåbnet Palle Nedergaard Mikkelsen, Viborg. Chefpolitiinspektør i Fyns Politi Lars Henrik Bræmhøj, Tommerup. Kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach, Værløse.

Afgående formand for Studentersangerforeningen Gunnar Krabbe, Frederiksberg, præsenterede tiltrædende formand Karsten Ole Knudsen, Birkerød.