Milliarder til unoterede aktier

Læs mere
Fold sammen
Landets største firmapensions-virksomhed, PFA, vil investere et betragteligt milliardbeløb i unoterede aktier.-

Der er ikke tale om en religiøs målsætning, men vores plan er, at op imod fem pct. af PFAs formue i løbet

af en kort årrække skal investeres i unoterede aktier, siger Peter Carøe, chef for PFAs afdeling for alternative

investeringer.Med andre ord vil omkring otte milliarder kroner af pensionsopsparernes penge i PFA - målt i forhold til

de seneste regnskabstal -finde vej til de unoterede aktier.Dermed erklærer PFA sig villig til for alvor at betræde

et forholdsvis ukendt område med sine investeringer.Det har nemlig hidtil været forholdsvis begrænset, hvor

meget de kommercielle pensionsselskaber som Danica, PFA, Codan, Topdanmark og andre har investeret i de unoterede aktier, mens især

Lønmodtagernes Dyrtidsfond og til dels ATP - der begge har opbygget deres formuer via tvangsudskrevne midler - har noget større

erfaringer med de unoterede aktier.

Tvunget af lav rente

Årsagen til, at PFA samt flere andre pensionskasser i højere

grad er ved at få øjnene op for de unoterede aktier, er ikke vanskelig at få øje på.Selv om

renten de sidste måneder er steget en smule, befinder renten sig stadig på et yderst lavt niveau.Derfor vil en

passiv investering i obligationer ikke give et tilstrækkeligt afkast til, at pensionskasserne kan efterleve de garantier på

typisk 4,5 pct. årligt, som forbrugerne er blevet stillet i udsigt.- De historiske erfaringer med unoterede aktier viser,

at de har givet et højere afkast end noterede aktier. Og samtidig bevæger afkastet fra de unoterede aktier sig langt

fra altid synkront med kurs-bevægelserne fra de noterede aktier. Så både set ud fra en afkast- og risikobetragtning

mener vi, at det er en fordel at investere mere i unoterede aktier, siger Peter Carøe.Peter Carøe blev efter en

foreløbig karriere som bl.a. leder af Nordeas afdeling i New York, medlem af BG Banks direktion og efter nogle få måneder

som direktør i det nu konkursramte 2M Invest for godt et år siden headhuntet til PFA for at stå i spidsen for pensionskæmpens

mere målrettede satsning på unoterede aktier.- PFA begyndte at kigge på unoterede aktier for et par år

siden, men der skete ikke de store nyinvesteringer før i 2002. I dag har vi udbetalt ca. en mia. kr., mens vi har givet tilsagn

om at investere yderligere en milliard kroner, siger Peter Carøe.

Mindre virksomhederUnoterede aktier dækker

typisk over investeringer i mindre virksomheder, der har brug for kapital. Set fra PFAs side er problemet med sådanne investeringer,

at det kræver urealistisk store ressourcer, hvis PFA selv skulle analysere hver enkelt lille virksomhed, som der var planer

om at investere i.Derfor bliver de af PFAs penge, der er målrettet for unoterede aktier, typisk placeret i såkaldte

»fonds of fonds«, som reelt er en slags investeringsselskab for store, pengestærke investorer.For PFA er det

afgørende kriterium, at afkastet på investeringen skal være i orden. Peter Carøe mener, at unoterede aktier

skal give et afkast på plus tre-fire pct. i forhold til noterede aktier i løbet af ca. ti år. Men investeringer

i mindre virksomheder er imidlertid i begyndelsen forholdsvis omkostningstungt, og derfor tager det tid, før resultaterne på bundlinien

tydeligt kan ses, f.eks. når en virksomhed bliver solgt med fortjeneste.

Ingen dominans- Vi holder øje med,

at vi ikke bliver for store i en enkelt branche. Pengene skal fordeles, og vi ønsker ikke at blive en dominerende enkeltinvestor

i et selskab. Om pengene bliver investeret i danske eller udenlandske virksomheder er ligeledes heller ikke afgørende. Det

afgørende er afkastet, men det siger sig selv, at som dansk pensionsvirksomhed vil det være naturligt, at vi også

er med til at investere i danske virksomheder, siger Peter Carøe.Bortset fra nogle enkelte undtagelser- og udelukkende

i danske virksomheder - ønsker PFA som udgangspunkt ikke at investere direkte i virksomheder, fordi det vil være yderst

omkostningstungt at begynde at analysere de mindre virksomheders økonomi.I USA er omfanget af investeringer i unoterede

aktier langt større end i Danmark, men Peter Carøe er overbevist om, at omfanget vil stige kraftigt de kommende år:-

Der er masser af plads i markedet. De store investorer løber ikke ligefrem ind i hinanden. Tidligere var pensionspenge jo kendt

som de røde penge, hvilket nok har været med til at formindske interessen. Den fordom er nu væk, og da både

virksomheder og pensionshusene har en fælles interesse, er jeg ikke i tvivl om, at investeringerne i unoterede aktier vil stige,

siger Peter Carøe.Berlingske Tidende