Rigsrevision klar med DONG-rapport

Rigsrevisionens omfattende undersøgelse af DONG Energy fremrykkes og offentliggøres allerede i morgen. Undersøgelsen vil med stor sikkerhed rejse kritik af DONG Energy, som ifølge Berlingske Business’ oplysninger har indsendt et omfattende høringssvar til Rigsrevisionen.

Foto: Jeppe Bjoern Vejloe. Arkiv.
Læs mere
Fold sammen

I morgen løfter Rigsrevisionen sløret for indholdet af den længe ventede undersøgelse af DONG Energy. Siden statsrevisorerne i januar sidste år bad Rigsrevisionen om en omfattende undersøgelse af DONG Energy, har den statskontrollerede energigigant været i et sandt stormvejr med fyringen af topchef Anders Eldrup, mens efteråret har budt på en voldsom økonomisk deroute med underskud i milliardklassen.

I første omgang har fokus været på fråds og høje lønninger, men DONG Energys nedtur har også stillet væsentlige spørgsmålstegn ved kvaliteten af selskabets investeringer og økonomistyringen. Der er derfor så stor interesse omkring undersøgelsen, at statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om allerede i morgen at offentliggøre og gennemgå undersøgelsen, selv om statsrevisorerne først skal holde møde om undersøgelsen onsdag den 30. januar.

»Vi har vurderet, at der vil være så meget interesse omkring den her sag, at den skal offentliggøres, samtidig med at vi får papirerne, så der ikke er nogen spekulationer i læk,« fortæller Peder Larsen (SF), der er formand for statsrevisorerne.

Og det er bestemt ikke en normal procedure, hvilket siger meget om den enorme opmærksomhed omkring undersøgelsen.

»Vi har ikke gjort det på den måde i mange år, men vi vil evaluere det bagefter for at se, om der er en gevinst ved at gøre det på den måde, eller om det skal være et engangstilfælde,« tilføjer Peder Larsen.

DONG Energy har ifølge Berlingske Business’ oplysninger brugt december til at udarbejde et endog meget omfattende høringssvar til Rigsrevisionen, fordi selskabet på en lang række punkter var uenig i kritikken i høringsudkastet. Rigsrevisionen har så brugt de første uger af januar til at se på DONG Energys høringssvar og på den baggrund færdiggøre den endelige undersøgelse.

Økonomistyring under lup

Et område, hvor DONG Energy næppe går fri af kritik, er økonomistyringen. Allerede den omfangsrige advokatundersøgelse, som DONGs bestyrelse bestilte i forbindelse med fyringen af Anders Eldrup, viste nemlig, at vinddivisionen har haft problemer med at følge med økonomistyringsmæssigt på grund af de omfattende udviklingsplaner. Advokatundersøgelsen er aldrig blevet offentliggjort i sin helhed, men ifølge Berlingskes oplysninger fortæller advokatundersøgelsen, at problemerne er blevet påtalt i revisionsprotokollerne fra PwC, ligesom det har været et tema på et bestyrelsesmøde, hvor PwC deltog.

Der er da også allerede sket store omvæltninger i vinddivisionen Wind Power siden DONG-skandalen. De fire guldfugle, der var dybt involverede i vindprojekterne, er som bekendt ude af DONG, og i september lavede DONG en større organisationsændring i Wind Power, der har fået ny økonomidirektør, mens schweiziske Samuel Leupold tiltræder som øverste direktør for området til marts.

Spørgsmålet er, om økonomistyringen også har voldt problemer andre steder i koncernen. Det har i hvert fald vakt undren blandt analytikere, at DONG først nedskrev to milliarder kroner i slutningen af august på sine gasfyrede kraftværker, fordi de lave kul- og CO2-priser har gjort de gasfyrede kraftværker mindre profitable end kulfyrede. Og blot to måneder senere måtte man så hensætte 2,9 milliarder kroner på tabsgivende gaslagerkontrakter på grund af de selv samme ændrede markedsforhold. Hvis det er de samme forhold, der er årsag, hvorfor opdagede man så ikke de økonomiske konsekvenser på samme tidspunkt, lyder spørgsmålet.

Fejlinvesteringer i milliardklassen

Også DONGs investeringer har været under Rigsrevisionens lup. Berlingske Business satte allerede i august 2011 fokus på en række af DONG Energys fejlslagne investeringer og selskabets lave afkast. Dengang afviste bestyrelsesformand Fritz Schur, at der var noget at komme efter, men det seneste halve år har DONGs regnskaber vist nedskrivninger og tab i milliardklassen, ikke mindst på grund af en fejlslagen ekspansion på udenlandske gasmarkeder. DONG må derfor nu spænde livremmen ind med en stor spareplan og frasalg for milliarder.

Hvad angår investeringerne, er DONG Energy allerede i gang med at tage konsekvenserne og vil i næste måned fremlægge en ny strategi, hvor der bliver fokus på kerneforretningen og bliver sat klare mål for afkastet fremadrettet.

Rigsrevisionen har også undersøgt, om DONGs lønniveau ligger højere end i andre statslige selskaber. På den front har DONG allerede i forbindelse med forårets skandale understreget, at det kan forklares med de mange dyre olie- og vindingeniører.