Er ”køb dansk” en stor porteføljemæssig investorudfordring?

Custom markup
Custom markup