DRs »chefredaktion« er vokset fra 15 til 150: Men ingen ved, hvem der bestemmer

Mens politikerne forhandler om, hvor meget DR skal spare, opfordrer mediefolk DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, til at tage et tilbundsgående opgør med sin egen organisation. Den er nemlig årsag til ressourcespild, lange, uldne beslutningsgange samt alle virksomheders pest nummer ét – ødelæggende magtkampe.

Foto: Mads Claus Rasmussen
Custom markup
Custom markup