Regeringen og danskerne enige om nye bilafgifter

Registreringsafgifter baseret på bilers forurening og sikkerhed tegner til at blive fremtiden.

Foto: Dennis Lehmann. Arkivfoto
Læs mere
Fold sammen

Danskerne og regeringen er enige om, hvordan der skal betales afgifter af biler i fremtiden. Det viser en omfattende rundspørge, som Voxmeter har gennemført for Bilbranchen blandt knap 2.500 danskere. Og det viser sig, at et stort flertal blandt danskerne er enige med skatteminister Holger K. Nielsen (SF): Afgifterne skal lægges om fra at afhænge af prisen til at afhænge af tekniske egenskaber som bilens miljøpåvirkning samt sikkerhed.

»Regeringen ønsker at gennemføre en omlægning af afgifterne på personbiler, sådan at det bliver mere attraktivt at vælge en miljøvenlig og energirigtig bil. Derfor er jeg også meget glad for, at undersøgelsen viser, at danskerne prioriterer den grønne dimension. Det er et vigtigt signal til os om, at danskerne bakker op om en grøn omstilling i skattepolitikken også når det handler om bilafgifterne. Det, mener jeg, er utrolig positivt,« skriver Holger K. Nielsen i et skriftligt svar til Berlingske.

Ændringer på vej

En ændring af bilafgifterne har gennem længere tid rumlet dybt inde i Skatteministeriet. Men ministeriet vil gøre sig stor umage for at holde helt tæt, indtil udspillet er klar til lynbehandling i Folketinget formentlig med virkning fra forslaget blev fremsat.

En omfattende omlægning af afgifterne vil nemlig have meget stor betydning for både ejere af brugte biler samt forhandlere og den finansielle sektor.

»Det er ikke en nem opgave at omlægge bilafgifterne, så der kommer flere grønne incitamenter og samtidig sikre, at modellen hænger økonomisk sammen. Netop derfor har regeringen sat gang i en undersøgelse af, hvilke modeller der er mest fornuftige særlig, når det handler om klima og miljø, men også i forhold til, hvilke konsekvenser en omlægning vil have for bilejernes økonomi. Der er mange hensyn at tage, og dem arbejder vi selvfølgelig med at få balanceret bedst mulig. Og det er bestemt ikke udelukket, at nye teknologier og kriterier kan komme i spil,« siger ministeren.

Det glæder Thomas Møller Sørensen, branchedirektør i Bilbranchen.

»Vi har to hovedpunkter, vi gerne vil sikre: At afgifter bliver 100 procent afhængige af tekniske kriterier og ikke, hvor meget det koster at fremstille en bil, samt at der sikres en overgangsordning til nye regler. Vi så f.eks. i Finland en brutal overgang, og de mistede en stor del af bilforhandlerne,« siger han.

Han peger på, at danskerne ved den seneste omlægning i 1997 fik en overgang på et halvt år, hvor man kunne vælge den gamle eller den nye ordning.

»Så vælger alle selvfølgelig det billigste alternativ, og det vil give et provenutab. Men det skal regnes ind,« siger han.

Både Finland og Norge opkræver bilafgifter på baggrund af tekniske data på køretøjet, og det er ifølge Thomas Møller Sørensen langt mere logisk og forståeligt end at opkræve afgift på baggrund af prisen på at fremstille en bil, hvilket i øvrigt vil straffe dyr udvikling af nye teknologier.

81 pct. af de adspurgte danskere er enige i, at bilafgifterne bør beregnes ud fra tekniske kriterier som CO2-udledningen, mens 66 pct. af dem peger på sikkerhed som en faktor, der bør danne grundlag for afgiften.

Begge faktorer vil alt andet lige ramme danskere med en større brugt bil stående i garagen.

»Men vi tror på, at man kan dreje på de forskellige satser, så man kan holde hånden under brugtmarkedet og undgå markante udsving som en halvering af værdien ude i garagen,« siger Thomas Møller Sørensen.

Omlægningen er en del af regeringsgrundlaget, og det fremgår også, at den skal indbringe det samme provenu til staten som nu. Skatteministeriets embedsmænd er gået i gang med at analysere sig frem til en model, der kan sikre, at det bliver mere fordelagtigt at købe miljørigtige og sikre biler samtidig med, at ejere af brugte biler sikres mod et voldsomt værditab i garagen. Men de fleste iagttagere forventer ikke et lovforslag inden for de nærmeste uger. Til gengæld forventer de fleste, at det vil komme i år.