Danmarks bedste til innovation

Næsten alle vil gerne skabe innovation i deres virksomhed. Men i over 80 procent af danske virksomheder er der utilfredshed med resultaterne. Læs om de fire nødvendige innovationskompetencer samt om vinderne af konkurrencen Innovation Champion 2009.

Næsten alle taler om innovation. Ikke så underligt i en verden, der forandrer sig med en hast, så det landskab, man opererer i nu, er helt anderledes end det, man ventede for få et halv år siden.

Få tør gætte på, hvad deres virksomhed skal kunne levere få år ud i fremtiden. En forandringens tid, der kalder på fornyelse.

Men det er samtidig svært at skabe fornyelse. Alt for let havner virksomheder i drift-mode og fortsætter ad samme spor som hidtil.

«Vi ved fra flere undersøgelser, at omkring 85 procent af erhvervslederne er utilfredse med den innovationsindsats, som foregår i virksomheden, fordi resultaterne er for små. Så det at innovation ikke fungerer godt nok, er helt klart det normale i dag,« siger Mikael Lindholm, managing partner i udviklingshuset Innovation Inside og fortsætter:

«Det er i høj grad, fordi man ikke i tilstrækkelig grad har fået forankret de enkelte funktioner ned på konkrete mennesker. Der er behov for forskellige profiler af innovationskompetencer hos konkrete mennesker, der skal bidrage med hver deres ekspertise til projektet.«

Mikael Lindholm har sammen med Søren Salomo, professor i innovation og direktør for DTU Executive School of Business, udviklet et nyt koncept inden for innovation med titlen Innovation Champion.

«Formålet med Innovation Champion er i høj grad at slå fast, at innovationen er noget personligt. Det nytter ikke noget at tro, at der er et system, der kan levere innovation. Det er den enkelte, der skal gøre det klart for sig selv, hvad han eller hun kan bidrage med. Dermed er det klart, at ansvaret for innovation ligger hos hver enkelt individ, der involveres i innovationsprocesser,« siger Mikael Lindholm og fortsætter.

«Vi ved fra analyser, at man bliver nødt til at have den fornødne viden, en ledelse, der tager ansvar, én, der skaber velfungerende processer internt omkring arbejdet, og én, der kan etablere relationer udadtil for at finde kompetencer, man ikke selv råder over.«

De fire kompetencer, der er nødvendige for at skabe innovation, betegnes som:

Knowledge Champion, der i kraft af dyb faglighed rummer teknologisk viden om, hvordan man tilvejebringer det, der er målet for processen.

Power Champion, der har formel hierarkisk magt, kan skaffe ressourcer og giver innovationsprojektet legitimitet internt.

Process Champion, der i kraft af organisatorisk indsigt, et stort internt netværk, intern anseelse og sociale kompetencer, kan ændre noget i virksomheden.

Relationship Champion, der har stærke eksterne relationer blandt eksperter, samarbejdspartnere samt kunder og kan finde hjælp udefra, når det er nødvendigt.

Vinderne af konkurrencen Innovation Champion 2009 er fire personer inden for hver af de kategorier. De fire er: Lars Bruun, bestyrelsesformand og stifter af bl.a. ventureinvestoren IVS, Lars Skaarup Jensen, ekspert i alternative brændstoffer hos FLSmidth, Lars R. Enevoldsen, designer af radikale innovationsprocesser hos Grundfos, og Juliette Forneris, som er højteknologivirksomheden Noliacs stifinder i junglen af innovations-støtteordninger og EU-projekter.

Læs om de fire vindere i Berlingske Nyhedsmagasin 27. november