Børn fra lavere sociale lag får det vanskeligt, fordi deres forældre bruger mindre tid på dem

Forældretid
Custom markup
Custom markup