Børn fra lavere sociale lag får det vanskeligt, fordi deres forældre bruger mindre tid på dem

Custom markup
Custom markup