Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 24

Med handelstal fra Kina, væksttal fra Japan, inflationstal fra Tyskland og indikatorer fra USA bliver uge 24 en interessant uge for international makroøkonomi. Der kommer også et par regnskaber. Vi har samlet et overblik over de vigtigste regnskaber og nøgletal, du skal holde øje med i den kommende uge.

Japans premierminister Shinzo Abe står over for et valg til Japans overhus på et tidspunkt, hvor problemerne i kinesisk økonomi har skabt usikkerhed om efterspørgslen af japanske varer. Fold sammen
Læs mere
Foto: AFP/ Ritzau Scanpix

Mandag d. 10. juni

Der kommer BNP-væksttal fra Japans kabinetskontor. Japansk økonomi er blevet negativt påvirket af problemerne i handelsforholdet mellem USA og Kina. I den første foreløbige opgørelse af første kvartal i 2019 voksede Japans BNP med 0,5 pct., men i maj præsenterede kabinetskontoret en økonomisk indikator, der tegnede et negativt billede af landets økonomiske udsigter. På trods af usikkerhederne forbliver arbejdsløsheden lav på et niveau omkring 2,4 pct.

En af de vigtigste faktorer i den forringede økonomiske situation i Japan er, at kinesisk økonomi er blevet mere usikker, og derfor importerer Kina mindre fra Japan. Derfor bliver den kinesiske handelsbalance, som mandag præsenteres af toldmyndighederne i Kina, også interessant for økonomierne i Japan og resten af den omkringliggende region. Eksporten faldt i april 2,7 pct. sammenlignet med den samme periode i 2018, mens importen steg fire pct.

Tirsdag d. 11. juni

Ejendomsudviklingsselskabet Agat Ejendomme præsenterer regnskab for virksomhedens første kvartal. Selskabet havde i regnskabsåret 2018/19 en omsætning på 753 mio. kroner, hvilket var et fald på fire pct. sammenlignet med året før. Underskuddet faldt dog til 122 mio. kroner, hvor underskuddet sidste år lå på 339 mio. Virksomheden har i år skiftet navn fra TK Development til Agat Ejendomme for at signalere, at virksomheden forfølger en strategi med lavere risiko, som ikke længere udelukkende fokuserer på at udvikle ejendomme.

SAS kommer med trafiktal for maj. SAS havde i april problemer med en pilotstrejke, som fik mange fly til at holde stille. Det gjorde trafiktallene for april usammenlignelige med tidligere måneder. Marts bød på vækst i kapaciteten på 1,1 pct. men et fald i trafikken med passagerer på 2,8 pct.

Air France-KLM kommer ligeledes med trafiktal. I april voksede kapaciteten med 8,3 pct., og trafik med passagerer voksede 9,2 pct. Kapacitetsudnyttelsen steg 0,7 procentpoint til 88,6 pct. Til sammenligning faldt kapacitetsudnyttelsen i SAS med 2,8 procentpoint til en udnyttelse på 68 pct.

Danmarks Statistik præsenterer prisindeks for maj. I april voksede nettoprisindekset 1,1 pct. på årsbasis til 103,7. I 2018 var inflationen 0,9 pct.

Der kommer producentpriser på amerikansk økonomi fra Bureau of Labor Statistics. Amerikansk økonomi har været i opsving uden at se store prisstigninger, og i april stgeg priserne på årsbasis med 2,2 pct. ligesom i marts, mens kerneinflationen voksede fra to til 2,2 pct. i mellem marts og april.

Onsdag d. 12. juni

Den britiske tobaksvirksomhed British American Tobacco præsenterer en handelsopdatering for første halvår. Sammenlignet med året før voksede omsætningen i British American Tobacco med 25,2 pct. i 2018 og driftsresultatet voksede 45 pct. Virksomheden forfølger en strategi, hvor man fokuserer på nye produkter med lavere risiko og en mere voksen kundegruppe.

Der kommer nye tal fra Danmarks Statistik for danskernes feriehusudlejning i april. I år indtil videre har antallet af overnatninger ligget 18,6 pct. under niveauet fra sidste år. Det kan delvist skyldes, at påsken falder anderledes i år, hvilket gør tallene svære at sammenligne.

Torsdag d. 13. juni

Det tyske statistikkontor præsenterer den endelige inflationsrate for maj. Inflationen faldt i den foreløbige opgørelse fra to til 1,4 pct. Især priser på service og energi voksede langsommere. Euroområdet havde generelt lav inflation i april, hvilket gav anledning til frygt for en forringet økonomisk situation i Europa på grund af international politisk usikkerhed og lavere global efterspørgsel.

Fredag d. 14. juni

Der kommer data for detailsalget i USA fra folketællingsbureauet. Væksten på årsbasis i detailsalget er generelt faldet i den sidste del af 2018 og i starten af 2019. Det kan være en indikation af en forværret økonomisk situation i husholdningerne, men tallet svinger også meget.

University of Michigan kommer med en forbrugertillidsmåling for USA. I maj måned blev den foreløbige opgørelse justeret markant nedad fra 102,4 til 100. Dog markerede tallet stadig en forbedring af forbrugertilliden, som i april lå på 97,2. Generelt er den amerikanske forbrugertillid steget siden januar, hvor regeringsnedlukningen førte til høj usikkerhed og en forbrugertillidsmåling helt nede på 91,2.