Danmark gik forrest, når »åndssvage« skulle udvælges og indespærres. Men mange af dem havde ikke problemer med forstanden

Custom markup
Custom markup