Kristian von Hornsleth: Det er svært at lave stor kunst i velfærdsstaten

Custom markup
Custom markup