Har sorte huller et alter ego? Hvis de findes, kan hvide huller være forklaringen på Big Bang

Starten på Big Bang, mørkt stofs egenskaber, sorte hullers indre og sammensmeltningen af kvantemekanik og relativitetsteori er en kvartet af de mest noble fysikgåder. Måske hænger de sammen. Måske er hvide huller den lykkelige slutning, som mange venter på. Foto: NASA Fold sammen
Læs mere
Custom markup
Custom markup