Jubelpessimister: Forskere udfordrer teorien om, at mennesket instinktivt drages af dårligt nyt

Custom markup
Custom markup