CHEFREDAKTØRENS BLOG De gode historier er negative historier

I en uge med to dræbte soldater i Afghanistan kan det virke mærkeligt i en søndagsklumme at sætte kritisk fokus på mediernes iboende trang til at finde alt det negative i denne verden.

Alt det, der går galt. Alle de ulykker og forfærdelige hændelser, der sker omkring os. De politiske løfter, der bliver brudt. De politiske løsninger, der ikke har båret frugt, og de gode intentioner og viljer, som alligevel viser sig ikke at slå til. For slet ikke at forglemme – som i tilfældet Afghanistan – den brutale virkelighed, vi befinder os i, når vi involverer os aktivt i at være med til at skabe demokrati og en tålelig fremtid for mennesker i andre dele af verden.MEDIERNES OPGAVE ER JO IKKE at fortælle os om normaltilstanden, men at fortælle os om de ting, som ændrer, påvirker eller direkte omvælter den hverdag, som vi kender, og det verdensbillede, som var gældende for nogle minutter siden eller i går, og som nu er forandret i positiv eller negativ retning. Det er at kontrollere, om samfundets magthavere lever op til vores forventninger og deres egne udmeldinger. Det er at undersøge, om der snydes på vægten, når vi handler som forbrugere og samfundsborgere. Det er at være mødestedet, hvor vi lærer om hinanden, møder andres synspunkter gerne i en skarp og udfordrende debat. Medierne skal i et land med demokratisk tradition som Danmark være saltet i såret, hvor det er nødvendigt at røre ved fordomme, intolerance, uvidenhed og magtfuldkommenhed. De skal være drengen i fortællingen om »Kongens nye klæder«, der afslører, når vi alle har ladet os forblænde. De skal være den daglige historiefortælling om det nære i menneskelivet, som vi alle med forskellige muligheder prøver at få det bedste ud af.NYHEDERNES IBOENDE IDENTITET er på denne baggrund i udgangspunktet negativ. Hvis der fremsættes et eller andet forslag, så er de nemmeste at få i tale til at kommentere det som regel modstanderne og kritikerne. Dem, der er for, ser jo ingen grund til at gå ud og reklamere med det, hvis det nu skulle vise sig, at der opstod et problem senere. Derfor bliver medierne i hele vores måde at håndtere nyheder på meget ofte konserverende i forhold til samfundsudviklingen uden egentlig at ville være det. Hvis vi tager de store udenrigspolitiske briller på, så er fokus også på konflikter, krige, konfrontationer, strejker, drab, sult og naturkatastofer end på, hvad der rykker i positiv retning.

Måske lige med undtagelse af beskrivelserne af den eksplosive økonomiske vækst i lande som Kina og Indien, der får bragt tusinder ud af fattigdom, men med de miljøomkostninger og det pres på energiforbruget, som væksten har. Der var det negative igen.INDIMELLEM KAN DET VÆRE SVÆRT at se lyspunkterne både i verden omkring os og i udviklingen herhjemme, men de er der jo. Jeg får ofte henvendelser fra læsere, der i den daglige udenrigspolitiske og indenrigspolitiske dækning mangler små oaser af positive nyheder, som ikke altid rejser nye problemer, vi skal tage stilling til, eller som giver os dårlig samvittighed.

Derfor er det så, at jeg i anledning af den tilstødende julehøjtid gerne vil åbne på min blog på www.berlingske.dk for aflevering af konkrete positive nyhedstips. Kom med de udviklingstendenser, de konkrete initiativer eller de konkrete nyhedshistorier af positiv karakter, som ikke er blevet fortalt. Om det område af verden, vi burde være opmærksomme på, fordi der er en positiv udvikling, eller historien om den ildsjæl, som har gjort livet bedre for andre. Så vil vi på redaktionen – selvfølgelig med sædvanlig kritisk sans - kigge på det hele, og forhåbentlig vil vi være i stand til at vælge et par positive historier ud til juleaviserne.