Retningslinjer for brug af Business Direct

Business Direct er Berlingske Medias presseservice, hvor din virksomhed har mulighed for at publicere pressemeddelelser gennem medieplatformene Business.dk og Berlingske Business.

Et abonnement på Business Direct giver mulighed for at distribuere pressemeddelelser eller produktnyheder.

Da pressemeddelelser publiceret igennem Business Direct rammer op i mod 2,1 million brugere og læsere, skal de opfylde nogle krav.

Generelle krav
Fælles for alt materiale på Business Direct er, at det skal opfylde generelle krav for eks. sprogbrug, formateringer og links.

 • Et abonnement på Business Direct er knyttet til den eller de virksomheder, som har tegnet abonnementet, og må ikke benyttes på vegne af andre virksomheder, heller ikke datterselskaber, samarbejdspartnere etc., med mindre andet er aftalt.
 • I alle meddelelser skal det fremgå tydeligt, hvem der er afsender.
 • Der skal holdes en ordentlig tone. Sproget må ikke være anstødene, ligesom det forventes, at sproget generelt er fornuftigt skrevet - en hurtig korrektur kan tage de fleste stave- og grammatikfejl.
 • Meddelelsen skal se ordentlig ud. Pas på dobbeltlinjeskift, rubrikker, som hænger sammen med brødteksten etc. Editoren fjerner selv det meste formatering, men vær alligevel opmærksom, hvis du kopierer fra en anden kilde, eks. en PDF-fil eller et Word-dokument.
 • Overdrevent brug af links til SEO-optimering af andre hjemmesider, som tydeligt påvirker kvaliteten af pressemeddelelsen, vil ikke blive godkendt. Hvis du er i tvivl, så hold dig til højst 3 links pr. meddelelse og højst et link til et domæne.
 • Et indlæg skal bestå af sammenhængende tekst for at blive publiceret.
 • Udråbstegn eller versaler må ikke bruges i overskriften.
 • Indlæg, der har været publiceret en gang, kan ikke genpubliceres.
 • Indlæg på under 10 linjer publiceres ikke.
 • Job-opslag publiceres ikke.
 • Indlæg som kun indeholder links publiceres ikke.
 • Business Direct kan ikke bruges til at offentliggøre debatindlæg.
 • Business Direct kan ikke bruges til at offentliggøre jubilæer, receptioner el. lign.

Pressemeddelelse eller produktnyhed?
Pressemeddelelse: En pressemeddelelse er defineret ved at være et aktuelt budskab, der er interessant og relevant for andre end afsenderen og som ikke er salgsorienteret eller begrundet med et tydeligt ønske om salg af virksomhedens produkter eller services.

Eksempler: Nye ordrer eller opgaver af betydelig størrelse, indgåelse af partnerskaber, køb/frasalg af virksomhed eller nye opkøb eller afhændelse af aktiviteter, fusioner, nye væsentlige investeringer, indtræden på nye markeder, ny strategi, nye personer på betydningsfulde ledelsesposter (bestyrelsesformand, direktion), herunder interview med denne omkring målsætninger.

En pressemeddelelse starter med at fortælle nyheden i en eller to sætninger. Derefter et citat fra hovedpersonen (typisk administrerende direktør eller anden beslutningstager), der underbygger, uddyber og forklarer årsagen eller effekterne af nyheden. I tilfælde af at nyheden involverer andre aktører eller virksomheder, kan det være en fordel at inddrage kommentarer herfra i pressemeddelelsen.

For at blive godkendt som en pressemeddelelse skal længden være mindst 1.000 tegn. Der er ingen maksimal længde.

Produktnyhed: Som Business Direct-kunde har du også mulighed for at publicere produktnyheder, som ikke nødvendigvis opfylder vores krav for at være en pressemeddelelse.

En produktnyhed kan være en introduktion eller relanceringen af et nyt produkt, afholdelse af et arrangement, event og lign. Produktnyheder må godt lede direkte eller indirekte til salg.

Alle pressemeddelelser og produktnyheder godkendes af Business Direct.

Partsindlæg og lignende
Partsindlæg, holdningsbårne historier, debatstof, negativ omtale af andre virksomheder, personer etc. bliver ikke bragt på Business Direct. Har du spørgsmål eller kommentarer til Business Direct, kan du kontakte:
Christen Illemann på tlf.: 23 28 22 07 eller via e-mail: cic@berlingskemedia.dk