Yellen varsler renteforhøjelser med start i år

Den amerikanske centralbankchef Janet Yellen vurderer, at Federal Reserve vil hæve renten i år, og de efterfølgende renteforhøjelser kommer gradvist i de efterfølgende år.

Foto: JOSHUA ROBERTS

Men forhøjelserne følger ingen forudsigelig plan, og de vil være afhængige af den økonomiske udvikling.

Det var essensen af en tale som Federal Reserve-chef holdt sent fredag i San Francisco.

- Jeg venter, at forholdene vil berettige en rentestigning på et eller andet tidspunkt i år, lød det fra Janet Yellen, der igen nedtonede betydningen af timingen af den første stigning.

- Det afgørende for de finansielle markeder og den bredere økonomi er den forventede udvikling i de korte renter, og ikke det nøjagtige tidspunkt for den første renteforhøjelse, noterede hun.

Janet Yellen understregede nok engang i mange og lange vendinger, at afgørelsen er afhængig af de økonomiske data data afhængige og den skiftende vurdering af konsekvenserne af de indkommende oplysninger om de økonomiske udsigter.

- Vi kan ikke være sikre på den underliggende styrke i ekspansion, det maksimale niveau for beskæftigelse er i overensstemmelse med prisstabilitet, eller - på længere sigt - at renteniveauet er i overensstemmelse med maksimal beskæftigelse. Politikken skal justere i takt med at vores vurdering af disse faktorer ændrer sig, lød det blandt andet i talens konklusion.

I lighed med kollegerne i Federal Open Market Committee venter hun generelt, at en "temmelig gradvis stigning i renten vil være hensigtsmæssigt i de kommende år."

Og efter den indledende stigning, vil der ifølge Janet Yellen ikke blive fulgt nogen "forudbestemte trin af stramninger" hverken for størrelsen af stigningerne eller de tidsmæssige mellemrum.

- Stramningstakten kan øges, bremses, sættes på pause eller måske endda skubbes tilbage alt efter den faktiske og den forventede udvikling i aktivitet og inflation, påpegede hun og konkluderede:

- Intet i forløbet af det pengepolitiske udvalgs tiltag er forudbestemt undtagen udvalgets engagement for at fremme vores dobbelte mandat, maksimal beskæftigelse og prisstabilitet.

Ifølge Janet Yellen ventes arbejdsmarkedet "sandsynligvis at forbedres i de kommende måneder."

Hun pegede også at fremskridt i retning af den amerikanske centralbanks inflationsmål har været "mærkbart fraværende".

Detailsalg betegnede Janet Yellen som "skuffende", men Federal Reserve venter at privatforbruget stiger i år på grund af de robuste nøgletal for øget beskæftigelse og effekten af de lave energipriser.

Til gengæld er der bekymringer over den stærke dollar - en ting som Federal Reserves kun sjældent udtaler sig om. Bemærkningerne kom i forbindelse med Janet Yellens syn på andre dele af økonomien.

- Styrkelsen af dollar ser ud til at begrænse nettoeksporten, og de lave oliepriser fremtvinger et fald i boringsaktiviteten, mens opsvinget i boligbyggeriet fortsat ligger på et lavt niveau, lød det.

Alligevel er Federal Reservechefen forsigtig optimist.

- En vigtig faktor, der kan øge min tillid til inflationsudsigterne, vil være en fortsat forbedring på arbejdsmarkedet, lød det fra Janet Yellen.

/ritzau/FINANS