William Demants topchef efterlyser flere fusioner

William Demants topchef Niels Jacobsen har i længere tid efterlyst fusioner blandt de store aktører i høreapparatbranchen, men der sker intet på den front. Derfor vokser selskabet, kendt for sit Oticon-mærke, på egen hånd.

INTERVIEW

Selv på en grå decemberdag tager Oticons hovedkontor på Strandvejen nord for København sig imponerende ud. Tuborgs gamle firkantede murstensbygning med et tårn, der tilbyder udsigt over Øresund, stjæler de fleste forbipasserendes opmærksomhed.

Bygningens indhold er da også værd at lægge mærke til. William Demant Holding, kaldet Oticon i folkemunde efter høreapparaterne, har i år fejret 100 års jubilæum og virker mere frisk og kampklar end nogensinde.

Niels Jacobsen, der har stået i spidsen for selskabet siden Lars Kolind trak sig tilbage i 1998, lader da også til at være ganske tilfreds med tingenes tilstand, da han tager imod til interviewet.

Inden samtalen kan starte, er chefen imidlertid nødt til at bede et par medarbejdere forlade mødelokalet. De to skal efterfølgende ud og jage et par andre ansatte videre til et nyt lokale, fortæller de.

Det er en situation, der understreger pladsmanglen i det gamle hus, hvor medarbejderstaben er tredoblet til 400 gennem de sidste ti år. Men nu går den ikke længere, og derfor flytter Oticon snart til en mere landlig placering i Smørum for at overtage en bygning, som Intel havde tiltænkt Giga!

»Det er sørgeligt at forlade huset, men det er nødvendigt,« siger Niels Jacobsen på vej ud til kaffeautomaten, der er placeret i et rum, hvor der udkæmpes en håbløs kamp om pladsen mellem måleudstyr, PCer og udviklingsfolk.

Den ny bygning bliver udviklingscenter for selskabet og vil kunne rumme op til 600 medarbejdere.

I alt beskæftiger virksomheden 4.500 personer verden over og har været i hastig vækst op gennem 90erne. I Danmark har Oticon rundt regnet 1.400 ansatte, med den største del af arbejdsstyrken placeret i produktionen i Thisted.

Støtter uddannelse
Selskabets omsætning er firedoblet siden 1996, samtidig er resultatet af den primærer drift syvdoblet.

Udviklingsomkostningerne er steget med en faktor 20 siden starten af 90erne til 300 mio. kroner årlig. Innovation og fornyelse af produkterne er nemlig den væsentligste parameter, hvis man vil have folk til at bruge et høreapparat.

»Selv om vi i dag laver markant bedre produkter end for år tilbage, er der stadig lang vej at gå. Kravene er høje, fordi kunderne forventer, at vi kan give dem hørelsen tilbage, hvilket desværre er umuligt. Vi kan kun forstærke lyden på den hørerest, der er tilbage,« siger Niels Jacobsen.

Oticons innovationskraft er foreløbig toppet med produktet Syncro, et teknisk avanceret høreapparat, der til alt held har ramt plet i kundegruppen. I fremtiden vil faldgruberne dog blot blive flere og dybere, derfor skal der satses benhårdt på at fastholde og rekruttere nye medarbejdere.

»Så hård, som konkurrencen er i dag, og med så komplicerede produkter, er det vigtigt, at vi holder os vågne og opbygger viden i organisationen,« siger Niels Jacobsen.

For at sikre den fremtidige medarbejderskare støtter Oticon Fonden, William Demants hovedejer, og de to øvrige danske høreapparatproducenter, Widex og GN Store Nord, derfor Center for Anvendt Høreforskning på DTU.

Centret leverer praktikanter og flyvefærdige udviklere til selskaberne.

Skal vokse hvert år
Oveni Demants kamp for at sikre de kompetencer, som kan give selskabet de næste 100 år i Danmark, kommer kampen mod en uforudsigelig efterspørgsel, der i de seneste år totalt set har været nærmest stagnerende, hvis ikke negativ.

På trods af det har Oticon formået at tiltrække nye kunder, vinde markedsandele og levere en skarp vækst i overskuddet. Selskabet forventer, at resultatet af primær drift vokser med 17 pct. i år fra 2003.

I de kommende år får virksomheden oven i købet ekstra rygvind af en stigende andel af ældre i befolkningen. Alene i OECD-landene vil andelen øges med over to pct. årlig over for den øvrige befolkning.

Demant offentliggør ikke konkrete finansielle mål, men skal som udgangspunkt vokse hvert år og samtidig forbedre rentabiliteten, siger Niels Jacobsen.

Fagligt engageret leder
Niels Jacobsen bruger mange ord, når han skal forklare sammenhængen mellem markedsvilkårene, de økonomiske resultater, og hvad der foregår i udviklingslaboratoriet.

Han er en fagligt stærkt engageret chef, der vil tiltrække fremtidige kapaciteter ved at sikre et højt fagligt niveau i virksomheden.

Den 47-årige topchef er uddannet økonom og er flere gange blevet betegnet som en modsætning til den udadvendte Kolind, som ville have mere tid til at pleje sine investeringer, da han trådte tilbage.

Dermed ikke sagt, at Niels Jacobsen er indadvendt. Han mener blot ikke, at hans person har særlig meget med sagen at gøre, når han skal fortælle om selskabet og sin toppost, som han med egne ord »forventer bliver mit sidste lønnede job.«

Og selv om han ikke er meget for at besvare spørgsmål af typen »Hvad er det bedste ved at være chef for William Demant?« understreger han alligevel med en glød i øjnene, at det er at være omgivet af så mange højt begavede mennesker, der laver noget, som er helt ude på innovationens overdrev.

Oticon Fondens ejerskab af selskabet er også en positiv ting i det daglige. Fonden, der primært støtter projekter rettet mod høretab, men også almennyttige formål, donerede i sommer 50 mio. kroner til Københavns Kommune, øremærket til forskønnelse af Kongens Nytorv.

Niels Jacobsen mener, at det smitter af på virksomheden at have en ejer, der på den måde støtter samfundet, og det giver en vis goodwill fra det omgivende samfund.

Goodwill har der i hvert fald været nok af fra aktieinvestorerne i år. De har handlet William Demant-aktien op med over en fjerdedel på fondsbørsen i år. Investorer, der har været med siden starten i 1995, har fået indskuddet ganget med 12.