Weco DSB jager en fusionspartner

Danmarks største erhvervsrejsebureau erkender, at man er nødt til at finde en udenlandsk partner for at klare sig på lang sigt. Sidste år strandede fusionsforhandlinger med norske VIA Flyspesialisten - men der er andre muligheder.

Læs mere
Fold sammen
Danmarks største erhvervsrejsebureau, Weco DSB Travel, erkender, at man ikke i længden har tilstrækkelig styrke til at overleve på egen hånd.

Derfor har det allerhøjeste prioritet i virksomhedens strategi at finde en international eller regional fusionspartner, så Weco DSB kan opnå den størrelse, der skal til for at overleve i en branche, der er meget hårdt presset på indtjeningen i disse år.

»Vi bruger meget tid på vores strategi, hvor det er en klar målsætning nummer ét, at vi skal være en del af noget globalt, udover at vi gerne vil være de bedste på markedet til at rådgive kunderne og tilføre dem værdi,« siger adm. direktør Axel Chr. Rasmussen, Weco DSB.

»Vi mener selv, vi vil være en meget attraktiv partner for alle, der er interesseret i at etablere sig eller opnå en førende position på det danske marked. Vi har den kritiske masse og er veletablerede som det førende erhvervsrejsebureau i Danmark. Men jeg vil understrege, at vi har god tid til at finde den bedste mulige løsning, som sikrer bureauets fremtid,« siger han.

»Det er ikke afgørende, hvem det bliver, men at det bliver. Vi har brug for større volumen på længere sigt, og det kan vi godt opnå ved at være store på det nordiske marked alene. Det er slet ikke sikkert, at vi skal være globale. Vi vil også kunne overleve ved at opnå en dominerende position på det nordiske marked,« mener direktøren.

Hos konkurrenterne taler man om, at Weco DSB længe har arbejdet på at gøre sig »salgsparate« med et af de globale erhvervsrejsebureauer som den sandsynlige køber.

Tæt på fusion sidste år
Men ifølge Axel Chr. Rasmussen kan den rigtige partner altså lige så vel være en regional spiller med nogle af de samme kvaliteter og kendetegn som Weco DSB.

Rent faktisk var det meget tæt på, at det i 2003 blev til en sådan fusion med det norske erhvervsrejsebureau VIA Flyspesialisten, der er en del af VIA-gruppen.

Planerne gik i første omgang i vasken - men er langt fra opgivet.

»Det er rigtigt, at der var konkrete forhandlinger med VIA sidste år. Vi arbejdede på en fusionsmodel. Og der er stadig følere ude. Sammen med VIA ville vi være den klart største spiller i Norden. Men vi kunne i første omgang ikke blive enige om finansieringen,« forklarer Axel Chr. Rasmussen.

Weco DSB lider som alle andre i erhvervsrejsebranchen under, at det er svært at skabe indtjening. Sidste år kom man ud med et nulresultat, skabt af en omsætning på cirka 1,5 mia. kr. Ikke noget at råbe hurra for, men OK på et meget dårligt marked.

Weco DSB er dog relativt velpolstret med en egenkapital på 35 mio. kr..

Det gør selskabet yderligere attraktivt på et marked, der præges af internationalisering, konsolidering og store udviklingsudgifter.

Norske VIA Flyspesialisten står omtrent i samme situation. En stærk position på det norske hjemmemarked - men ikke så stort internationalt, hvor begge selskaber er partnere i Radius Global Travel Management.


Mange bejlere

Via Flyspesialisten er en del af VIA Gruppen AS, der også arrangerer ferierejser med VIA Ferieverden og driver de internetbaserede selskaber Gotogate og Zolong.

VIA-gruppen er Norges største rejsearrangør med en samlet markedsandel på 34 procent i Norge og seks procent i Sverige. Den årlige omsætning i Skandinavien er cirka 6,6 mia. norske kr. VIA har 1150 ansatte og 123 kontorer - hvor Weco DSB har 250 ansatte og otte kontorer.

Weco DSB ville altså klart blive »lillebror« ved en eventuel fusion. Weco DSB ejes af det private selskab Weco (2/3) og DSB (1/3) i fællesskab. Hovedaktionær i VIA er NorgesInvestor. Og parterne har altså ikke hidtil kunnet opnå enighed om en fusionsmodel.

Derfor er Weco DSB også nødt til at holde udkig efter andre mulige partnere, hvis ambitionerne om at blive en del af noget regionalt eller globalt skal kunne opfyldes.

På det danske marked ligner American Express Corporate Travel den naturlige partner. Selskabet er næppe tilfreds med sin nuværende position som nummer fem på et så lille marked. Amex har de senere år kæmpet hårdt for at opnå volumen, men det kniber med indtjeningen.

Derfor ville det være en oplagt løsning at købe sig til markedsandele ved at overtage Weco DSB. Populært sagt har Amex det internationale netværk - mens Weco DSB har kunderne.

Også selskaber som B.T.I. (Bennett) og TQ3 kunne have interesse i et opnå større dansk volumen. Endelig kunne Weco DSB være en attraktiv døråbner for selskaber, der ikke p.t. er aktive på det danske marked for erhvervsrejser, f.eks. det amerikanske selskab Navigant.

Røde lamper tændt
Ifølge Axel Chr. Rasmussen er der paradoksalt nok mange fordele forbundet ved at være et nationalt erhvervsrejsebureau frem for et internationalt.

»Forskellen mellem de store internationale bureauer og de nationale er, at vi er nødt til at opfinde vores koncepter selv. Vi skal tænke selv,« forklarer Axel Chr. Rasmussen.

»Der kommer ikke bare en mand fra London og fortæller os, hvad vi skal gøre. Derfor må vi være i tættere kontakt med markedet. Vi er tvunget til at være lidt mere oppe på dupperne end de andre. De får nærmest kunderne forærende via deres internationale tilknytning. Vi føler, vi er tættere på kunderne end konkurrenterne,« siger direktøren.

Ifølge Axel Chr. Rasmussen er der derfor slet ingen tvivl om, at Weco DSB Travel kunne overleve i mange år som en lokal og regional spiller. Den internationale dimension er sikret via partnerskabet i det verdensomspændende Radius-samarbejde, hvor Weco DSB er aktionær.

Men alligevel er der tændt nogle røde advarselslamper. De senere år har Weco DSB mistet store kunder som PA Consulting og Accenture, fordi de har skiftet til én, global rejseleverandør.

»Når vi indimellem mister en international kunde, som af sit hovedkontor er blevet pålagt at skifte til én af vore globale konkurrenter, oplever kunderne ofte, at de bliver en lille brik i et stort spil. De får ofte både dårligere service og priser, fordi de globale bureauers grundlæggende strategi er at levere multinationale løsninger,« mener Axel Chr. Rasmussen.

Fremtiden online
Når Weco DSB alligevel har lagt en klar strategi om at blive global eller regional, handler det også om at tilpasse sig en helt ny situation på rejsemarkedet, hvor det er IT-udviklingen, som sætter dagsordenen.

»Det afgørende er, at vi skaber et fundament i form af en stor volumen, der kan retfærdiggøre de voksende udgifter til udvikling af nye koncepter, der kan skabe værdi for kunderne. Og der er slet ingen tvivl om, at fremtiden er online. Det er dyrt at udvikle de nødvendige IT-redskaber, og det har man ikke råd til alene som et nationalt bureau,« erkender Axel Chr. Rasmussen.

»Der er ingen konkrete forhandlinger lige nu. Men på et tidspunkt kommer det rigtige tilbud, og så kan det gå stærkt. På et tidspunkt, helst inden for det næste par år, skal vi have fundet en partner. Og volumen er vigtigere end geografien i samarbejdet. Det kan godt være, at vi aldrig får IBM som kunde, men der er rigeligt af lokale og regionale kunder at tage af.«

I mellemtiden fortsætter Weco DSB Travel på egen hånd. Udviklingen af nye koncepter fortsætter også - bl.a. snart med introduktion af et nyt produkt, hvor kunderne kan outsource ansvaret for hele rejseområdet. Selskabet er desuden lige gået ind på konsulentmarkedet, hvor det foreløbig er blevet til et par rene konsulentopgaver til en samlet værdi over 100.000 kr.