Wavin køber to norske fabrikker

Plastrørproducenten Nordisk Wavin i Hammel har købt to norske plastrørsfabrikker af den norske Jebo-gruppen.


Adm.

direktør Bjarne Olesen, Nordisk Wavin, oplyser, at koncernen med købet i Norge får tilført en række

supplerende produkter især inden for kloakrør og el- og kabelrør. Markedsmæssigt vil det styrke Wavins salg

i Norge og Sverige, siger Bjarne Olesen.


Den største fabrik, IPS, ligger i Trondheim-området. IPS har andel i en svensk

fabrik og har et salgskontor i Danmark.

medarbejdere

Den anden fabrik, Elpipe, ligger i Halden syd for Oslo og er noget mindre end

IPS. Elpipe og IPS har tilsammen ca. 70 medarbejdere og en omsætning på 150 mio. norske kr.


Jebo-gruppen har ønsket

at skille sig af med plastrørsaktiviteterne for at koncentrere sig om gruppens øvrige aktiviteter inden for bl.a. maskinfremstilling,

hoteldrift, fiskeopdræt og fjernvarmerør.


Wavins køb er betinget af de svenske og norske myndigheders godkendelse

og et tilfredsstillende resultat af due diligence.


Nordisk Wavin har omkring 400 medarbejdere i Hammel og har datterselskaber i

Sverige, Norge, Finland, Polen, Tyskland, Rusland og Baltikum.


Nordisk Wavin indgår i den internationale Wavin-koncern,

der er blandt Europas største producenter af rørsystemer i plast med virksomheder i 23 lande.