Wallenbergs Investor lægger 16 mia. kr. til formuen

Over de seneste 20 år har Wallenberg-familiens magtbase givet et gennemsnitligt årligt afkast på 14 pct.

Wallenberg-familiens magtbase, investeringsselskabet Investor, er atter på ret køl.

Efter katastrofeåret 2002, hvor de samlede investeringer gav et negativt afkast på 52 pct., blev 2003 et år af de bedre med et positivt afkast på 43 pct.

Målt på formuen - opgjort som aktiernes indre værdi - oplevede Investor i løbet af 2003 en fremgang på 20 mia. svenske kr. (16 mia. danske kr.) til 83,1 mia. svenske kr. (66,5 mia. danske kr.)

Men da Wallenberg-familien typisk investerer på langt sigt, så gøres der i det netop offentliggjorte årsregnskab opmærksom på, at det gennemsnitlige årlige afkast de seneste 20 år har været 14 pct.

Investors adm. direktør Marcus Wallenberg understreger i årsregnskabsmeddelelsen, at der ligger et konsekvent arbejde bag det gode resultat. Investor sidder med ved bestyrelsesbordet og tager aktivt del i de virksomheder, selskabet har investeret i.

Marcus Wallenberg har også en bemærkning til svensk erhvervsliv, der har været præget af et par skandaler, ikke mindst i forsikringskoncernen Skandia, i løbet af 2003.

»Tillid og spørgsmål om ejerskab har været hede emner i 2003. Det kræver, at vi i erhvervslivet nyder tillid, så vi med fremgang kan skabe og udvikle virksomheder. Vi er overbevist om, at det er nødvendigt og godt for samfundsudviklingen med synlige ejere af kød og blod, som sætter virksomhedens udvikling og fremgang i fokus,« skriver Marcus Wallenberg i beretningen.

Kernen i Wallenberg-familiens magtbase er aktieposter i 11 af Sverige store og kendte virksomheder, hvoraf et par har været med siden 1916, hvor Investor blev dannet.

Desuden ejer Investor aktier i ca. 150 andre selskaber, bl.a. i mobiltelefonselskabet 3, som i øjeblikket markedsfører sig kraftigt i Danmark.

Samtlige 11 selskaber kunne sidste år notere sig en formuefremgang med Ericsson, SE-Banken og AstraZeneca, som de mest succesfulde med en samlet fremgang på 13,8 mia. svenske kr. (11 mia. danske kr.) Regnskabsmeddelelsen har ingen konkrete bud på, hvordan 2004 vil forløbe. Blot at den nuværende strategi fortsætter.