VVS-installatør lægger op til langt højere timepris

Læs mere
Fold sammen
Omkostningerne galopperer fra de timepriser, VVS-installatørerne føler, de kan tillade sig at skrive på de fakturaer,

de sender til kunderne.Sådan oplever indehaveren af Quitzau A/S i Esbjerg siden 1990, Per Quitzau, situationen i sin branche,

og han vurderer, at den også gælder de fleste andre håndværksfirmaer inden for byggeriet.- Jeg oplever,

at vore omkostninger stiger med raketfart. Alene arbejdsskadeforsikringen i vores branche er steget med 40-70 pct., hvilket hos os

udløser en stigning fra 90.000 til 150.000 kr. årligt. Dertil kommer, at udgiften til medarbejdernes pension, ekstra

feriedage og betaling for første sygedag stiger kraftigt, uden at vi får noget for pengene, siger Per Quitzau.Han

efterlyser mere positive signaler fra politikerne, der ganske vist har indført et skattestop på de direkte skatter -

men ikke på omkostningerne.

Under pres

Per Quitzau skønner, at virksomhedens omkostninger de seneste to-tre

år er steget med 20-25 pct., mens timeprisen kun er steget med 10 pct. Quitzaus timepris er på 306,50 kr. plus moms, hvoraf

alene de samlede udgifter til medarbejderen udgør ca. 220 kroner.Desuden presses indtjeningen på materialer af,

at mange af de private kunder mener, de selv kan købe udstyr til hjemmet billigere i byggemarkeder.- Jeg forsøger

at overbevise kolleger i branchen om, at vi skal have en højere timepris, som forbrugerne er vant til i andre brancher. Folk protesterer

ikke over at skulle give 500 kr. i timen, når deres bil er til reparation. Vi burde op på 450 kr. i timen, så vi

ikke var afhængige af vores avance på materialer, siger Per Quitzau.Konkurrencen i branchen er de seneste par år

blevet hårdere, fordi der er færre opgaver. Med 60 pct. private kunder håber Per Quitzau imidlertid, at der med

den lave rente og et opsparet behov for at gøre noget ved boligen vil blive mere at bestille i år.

Dobbelt

så stor
Quitzaus overskud før skat er i det seneste årsregnskab steget fra 36.000 til 91.000 kroner, men det er

langt nok til at gøre virksomheden til en ordentlig forretning.Derfor har virksomheden vedtaget en strategi om at overtage

mindre VVS-firmaer, så selskabet kan blive dobbelt så stort. Det vil svare til ca. 30 medarbejdere og en omsætning

på 18-20 mio. kroner, hvorved der kan være stordriftsfordele ved værkstedsfaciliteter, IT og administration.-

Vi vil gerne overtage en mindre virksomhed med en omsætning på to-fire mio. kroner hvert år, hvis mulighederne er

der. Vi lægger megen vægt på, at de har den samme kvalitets- og håndværksmæssige tradition og

at de lægger samme vægt på service som os, siger Per Quitzau.Emnerne til overtagelse vil typisk være

firmaer i Ribe Amt, som står over for et generationsskifte.Ifølge Per Quitzau kan en hindring dog være,

at mange ejere tror, virksomheden er deres pensionsopsparing, og at de overvurderer værdien af produktionsapparatet og en kundemasse,

der ikke automatisk følger med over til en ny ejer.