Voksende inflation

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at priserne i årets første måned var steget med 2,5 pct. i forhold

til samme måned året før. I december var den tilsvarende stigning kun på 2,2 pct.


Den tyskeejede bank

LB Kiel bemærker i en kommentar, at den højere inflation også delvist har sit udspring i et fortsat stramt arbejdsmarked.


Priserne

på for eksempel serviceydelser er vokset med 3,5 pct., og det bekræfter, at lønpresset i Danmark fortsat er stort,

mener LB Kiel. - fmjTysk EF-dom på tværs

En dom ved EF-domstolen ser ud til at sætte en stopper for regeringens løfte

om, at virksomheder med færre end ti ansatte slipper for at lave en arbejdspladsvurdering med mindre, arbejdspladsen er specielt

farlig, skriver SIDs blad, Fagbladet.


Torsdag i sidste uge afgjorde EF-domstolen nemlig, at Tyskland handlede i strid med EUs

ramme direktiv om arbejdsmiljø, da de tyske politikere besluttede at fritage virksomheder med under ti ansatte for at lave arbejdspladsvurderinger.


Allerede

i sidste måned blev Beskæftigelsesministeren opmærksom på, at regeringens løfter kunne være i

strid med EUs regler. Derfor har han som tidligere omtalt i ErhvervsBladet sat kammeradvokaten på sagen. vls

Små

bank vinder frem

De små pengeinstitutter har pænt gang i forretningen. Storbankerne taber markedsandele både når

det gælder ind- og udlån. Sådan konkludere bankeksperten Bjarne Jensen blandt andet i hans seneste nyhedsbrev Bankinfo.


Det

er sket efter, at Bjarne Jensen har analyseret de første 21 regnskaber regnskaber fra banker og sparekasser.


Resultaterne

er generalt nydelige, men langt fra de pragende resltater, som man så i år 200. Og der spores en begynde tendes til, at

nogle af kunderne ikke kan betale deres lån tilbage. Det kan på sigt føre til stigende tab og hensættelser,

bemærker Bjarne Jensen. - fmjBilligere benzin fra i dagOK Benzin og Statoil sænker priserne på benzin

6 øre pr. liter fra i dag.


Samtidig sænker de to selskaber også literprisen på diesel, OK med 7 øre literen,

Statoil med 4 øre.


Fyringsolien falder med 70 kroner pr. 1000 liter, og fuelolien falder med 60 kroner. De øvrige

selskaber ventes at følge efter.


Prisfaldene forklares med, at markedet er ustabilt på grund af den sikre økonomiske

situation.


Derfor er efterspørgslen faldende, og råolielagrene vokser derfor. vls

Rådgivning

samles

Midt i diskussion om fremtiden for TIC-centrene, som ErhvervsBladet beskrev i går, får Københavns Erhvervscenter

og TIC København-Frederiksberg papirer på hinanden.


Dermed samler sponsorerne, de to kommuner og TIC-Danmark officielt kræfterne

om at tilbyde gratis rådgivning til Hovedstadens iværksættere og mindre, etablerede virksomheder i den selvejende

institution, Erhvervscenter TIC København-Frederiksberg.


I praksis får fusionen ikke den store betydning, da de

to institutioner har delt adresse siden oktober 1998. Her rådgav institutionerne tilsammen 700 iværksættere og havde

knap 450 møder med igangværende virksomheder i 2001 -GormV og K bevarer flertalSelvom Dansk Folkeparti står

til en tilbagegang på tre mandater og Kristelig Folkeparti ville blive udraderet, hvis der var valg nu, bevarer VK-regering

fortsat sit flertal i Folketinget sammen med Dansk Folkeparti.


Det viser den nyeste meningsmåling på gaden, nemlig

en måling fortaget af Catinét Research for nyhedsbureauet Ritzau. Målingen ligger dermed nogenlunde på linje

med en Vilstrup-analyse i Politiken i weekenden.


Ifølge Catinét ville Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti

tilsammen råd over 92 mandater. Dansk Folkaparti taber ganske vist tre mandater, men de konservative går ét frem.

I den anden side af Folketinget er fremgangen mest markant for de Radikale, som vinder 2 mandater til i alt 11 og for SF, som går

hele tre mandater frem til 15.


Også Vilstrup når frem til, at V, K og Dansk Folkeparti bevarer flertallet, dog med

en mindre tilbagegang for V, mens de kristelig stod til at ryge ud. Samtidig kunne de radikale og SF notere en pæn fremgang.

vls