Vognmænd har fremgang med luftfragt

Transportvirksomheden DSV har bedre drift i sine luft- og søaktiviteter end i de vognmandsaktiviteter, der er virksomhedens grundsten. 2004 skal bruges til yderligere opkøb og vækst.

Danmarks største private transportvirksomhed DSV kom ud af 2003 med et regnskab, der fik aktiekursen til at falde med et par procent.

Resultatet var det bedste hidtil om end lidt under budget, hvorimod omsætningen skuffede. Og så gav flere af analytikerne ved regnskabets fremlæggelse udtryk for, at de havde håbet på mere vækst i budgettet for i år.

Efter frasalget af den såkaldte miljø-division består DSV - tidligere De Sammensluttede Vognmænd - af to større divisioner Road og Air & Sea samt den væsentligt mindre Logistik-division.

Af 2003-regnskabet fremgår, at Road-divisionen er på et presset marked, og at omsætningen på 12,6 mia. kr. var 700 mio. kr. under budget.

Omvendt kom Air & Sea divisionen ud med en omsætning på knap 4,1 mia. kr. knap 200 mio. kr. over budget.

Overskuddet i vejdivisionen blev på 519 mio. kr. I sø- og luftfragt endte man op med et resultat på 218 mio. kr.

Koncernledelsen skriver da også i regnskabet, at det går godt for luft- og søaktiviteterne.

»Air & Sea divisionen er klart mindre end Road divisionen - men mulighederne er lige så store og driften i dag er faktisk bedre end Road divisionen,« står der i regnskabet, hvor det også betones, at resultatet i dollar i USA og Asien er det bedste hidtil med markante fremgange i Kina og Hong Kong på op imod 20 procent. De er dog vanskelige at vise frem i kroner på grund af den lave dollarkurs.

DSV har store forhåbninger til et større marked i takt med udvidelsen af EU, og ser også på, om luft- og søfartsaktiviteterne i USA og Fjernøsten kan blive større.

Tæt på opkøb
Det kan ske ved virksomhedsopkøb på centrale markeder i Europa med forretningsaktiviteter inden for DSVs transportaktiviteter på vej, luft og sø på flere kontinenter.

»Jeg tror, at man kan sige, at vi taler om køb med de selskaber, der er i vores marked. Vi har fået støtte fra vore banker til opkøb, så uden at komme tættere på, kan jeg sige, at vi er længere fremme hvad angår opkøb af virksomheder, end vi var sidste år. Og vi har igennem årene vist, at vi kan købe op og integrere virksomheder,« sagde koncerndirektør Kurt Larsen.

DSV blev etableret i 1976 af ti selvstændige vognmænd, og siden har koncernen udviklet sig gennem opkøb af virksomheder og gennem almindelig vækst.