Vølund-overskud luner

Læs mere
Fold sammen
Selv om Babcock & Wilcox Vølund ApS. i Esbjerg hvad angår omsætning og overskud ikke lever op til sine amerikanske

ejeres forventninger, er der formentlig alligevel glæde at spore over udviklingen i 2003 i byens store metalvirksomhed gennem

årtier.For første gang i en længere årrække under skiftende ejere giver virksomheden overskud,

og efter at et par store ordrer på affaldsanlæg til det stadig mere dominerende svenske marked er faldet på plads

efter regnskabsårets afslutning, er ordrebeholdningen på ca. 850 mio. kroner.- Specielt i andet halvår af

2003 var der budgetteret med lidt større ordreindgang, men nu begynder det at hjælpe. De to seneste svenske ordrer er

sammenlagt på 150-200 mio. kroner, og dermed er der basis for en fornuftig drift i år og en pæn del af 2005, siger

direktør Jacob R. Jørgensen på en mobiltelefon fra moderselskabets hovedsæde i Ohio.

Sverige

hovedmarkedet

Babcock & Wilcox Vølund, BWV, producerer anlæg til forbrænding af dagrenovation, andet affaldsbrændsel

og biomasse til hovedsaligt det europæiske marked, og især udviklingen i Sverige har været med til at løfte

salget i fjor. Sverige fylder efterhånden 60 pct. af omsætningen, begunstiget af EU-krav om, at brændbart affald

ikke må deponeres på lossepladser fra næste år. Det har sat gang i etableringen af affaldsanlæg.-

Vi ser desuden et pænt udviklingspotentiale i Finland, der også skal til at bygge affaldsforbrændingsanlæg,

og på noget længere sigt vil udvidelsen af EU også få indflydelse. Vi har nedlagt vores kontor i Taiwan, idet

vi vil basere Fjernøsten-salget på licensaftaler i fremtiden og koncentrere os mere om EU-markedet, siger Jacob R. Jørgensen.BWV''s

filial i Nanterre i Frankrig er omdannet til et datterselskab, hvorunder også de voksende serviceaktiviteter vil foregå.

Den samlede serviceforretning med vedligeholdelse, ombygning og opgradering af eksisterende anlæg er vokset kraftigt inden

for de senere år. På et år er disse aktiviteter steget fra 149 til 188 mio. kroner, og indtjeningen er hævet

fra 2,1 til 13,7 mio. kroner.Projektsalget steg i fjor fra 341 til 436 mio. kroner, og underskuddet blev reduceret fra 23,9

til 4,0 mio. kroner før finansielle poster. Ifølge Jacob R. Jørgensen er der nu ryddet ud i ældre, tabsgivende

projekter, så salget af anlæg vil give overskud i dette regnskabsår.

På vej mod 700 mio. kr.Markedssituationen

i Europa er præget af en række ejerskifter blandt de større kedelproducenter, hvilket har medført skærpet

konkurrence.Årets omsætning er således 74 mio. kroner lavere end budgetteret. Ifølge direktør

Jacob R. Jørgensen er 700 mio. kroner i dette regnskabsår dog ikke noget dårligt bud, ledsaget af en ny væsentlig

forbedring af bundlinjen.Efter at den hidtidige adm. direktør, Jens Frederik Hansen, overtog chefposten hos Bladt Industries

i Aalborg ved årsskiftet, fik Babcock & Wilcox Vølund 11. marts amerikansk chef, idet Tom E. Moskal har overtaget ledelsen

med Jacob R. Jørgensen som medlem af direktionen.Tom E. Moskal kom fra en stilling som direktør for serviceområdet

i søsterselskabet Diamond Power International, Inc, der også ejes af McDermott International-koncernen.